Bởi: Phan Thanh Tùng

Phan Thanh Tùng là Fouder và CEO của công ty GOS. Được thành lập vào tháng 6/2013. Hoặt động trong nhiều lãnh vực công nghệ.

Taichua.com là một trong mảng sản phẩm trực tuyến của GOS. Đây là một website chuyên tổng hợp lại các phần mềm miễn phí, cũng như tính phí của windows. Ngoài ra, taichua.com còn hướng dẫn người sử dụng về thủ thuật máy tính...

Thông Tin liên hệ:

Fb: https://www.facebook.com/euro.tung.581
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tung-phan-246b28117/
Mail: Tung.phan@taichua.com