Archlinux 2015.11.01 dual iso

Arch Linux is an independently developed, i686- and x86_64-optimised Linux distribution targeted at competent Linux users

Thông tin phần mềm Archlinux 2015.11.01 dual iso

Người đăng :
Phát hành :
Download :
0
download
659MB
Đánh giá :
(0 đánh giá)
Ngày đăng :
04-11-2015
Os :
Thể loại :
Version :
Sử dụng :
Miễn Phí

Arch Linux is an independently developed, i686- and x86_64-optimised Linux distribution targeted at competent Linux users
Tags:

Bấm vào [Tải Về] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

 

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

Archlinux 2015.11.01 dual iso

Arch Linux is an independently developed, i686- and x86_64-optimised Linux distribution targeted at competent Linux users

Không tìm thấy kết quả nào.

Trang 1

Trang 2

Archlinux 2015.11.01 dual iso

Arch Linux is an independently developed, i686- and x86_64-optimised Linux distribution targeted at competent Linux users

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

Không tìm thấy kết quả nào.

Trang 1

Trang 2