bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

Thông tin phần mềm bluestar-linux-4.2.3

Người đăng :
Phát hành :
Download :
1
download
359000MB
Đánh giá :
(1 đánh giá)
Ngày đăng :
Os :
Thể loại :
Version :
Sử dụng :
Miễn Phí

Bảng Xếp Hạng

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

Người dùng đánh giá

Đánh giá
Trên 1 phiếu bầu
1 sao 0
2 sao 0
3 sao 0
4 sao 0
5 sao 1
Tags:

Bấm vào [Tải Về] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

Archlinux 2015.11.01 dual iso

Arch Linux is an independently developed, i686- and x86_64-optimised Linux distribution targeted at competent Linux users

Không tìm thấy kết quả nào.

Trang 1

Trang 2

Archlinux 2015.11.01 dual iso

Arch Linux is an independently developed, i686- and x86_64-optimised Linux distribution targeted at competent Linux users

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

bluestar-linux-4.2.3-deskpro-2015.10.13-x86_64.iso

Không tìm thấy kết quả nào.

Trang 1

Trang 2