Alternate Hash-Generator

Alternate Hash-Generator là phần mềm tạo giá trị Hash dựa trên các thuật toán khác nhau, bắt đầu từ một chuỗi đã viết và so sánh nó với phần trước để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin.
7
downloads
Alternate Hash-Generator

EF Process Manager Portable

EF Process Manager Portable là phần mềm quản lý các tiến trình chạy của các chương trình trên máy tính giúp bạn có thể kiểm soát được máy tính của mình một cách dễ dàng nhất.
6
downloads
EF Process Manager Portable

Defpix

Defpix là viết tắt của phần mềm Defective Pixels Tester hỗ trợ người dùng kiểm tra được những điểm ảnh bị lỗi ở trên màn hình máy tính LCD.
2
downloads
Defpix

Batch & Print Pro

Batch & Print Pro là một ứng dụng phần mềm nhẹ xây dựng đặc biệt để giúp bạn tạo danh sách với tài liệu có thể được sử dụng cho các hoạt động xử lý hàng loạt.
8
downloads
Batch & Print Pro

Auslogics Driver Updater

Auslogics Driver Updater được biết đến là một công cụ hữu hiệu giúp người dùng nhanh chóng cập nhật các trình điều khiển mới nhất cho thiết bị của mình.
2
downloads
Auslogics Driver Updater

Driver Support with Active Optimization

Phần mềm Driver Support with Active Optimization là một điều khiển tiện ích cập nhật mà quét máy tính của bạn cho thiếu hoặc lỗi thời và trình điều khiển cung cấp cho bạn
7
downloads
Driver Support with Active Optimization

EF Multi File Renamer

Phần mềm EF Multi File Renamer là một trong những phần mềm hỗ trợ người dùng dễ dàng đổi tên nhiều file hoặc toàn bộ thư mục bao gồm cả những thư mục con.
3
downloads
EF Multi File Renamer

EF AutoSync

Phần mềm EF AutoSync là một trong những phần mềm mang lại cho người dùng những tính năng tự động đồng bộ những dữ liệu giữa các máy tính với nhau hoặc với những thiết bị nhớ khác: USB, ổ cứng di động...
5
downloads
EF AutoSync

Stellar Phoenix Active Directory Repair

Stellar Phoenix Active Directory Repair là một trong những phần mềm chuyên nghiệp giúp người dùng kiểm tra và phân tích, sửa chữa các cơ sở dữ liệu bị hỏng.
4
downloads
Stellar Phoenix Active Directory Repair

Vit Registry Fix Professional Portable

Phần mềm Vit Registry Fix Professional Portable là một phần mềm mạnh mẽ hỗ trợ cho việc dọn dẹp registry trên hệ thống máy tính.
15
downloads
Vit Registry Fix Professional Portable

 DL Driver Updater

DL Driver Updater là một trong những phần mềm có khả năng quét toàn bộ hệ thống để xác định các trình điều khiển (Driver) đã lỗi thời sau đó cập nhật những phiên bản mới cho từng Driver của hệ thống máy tính.
5
downloads
 DL Driver Updater

% discount
EF AutoSync - Đồng bộ hóa dữ liệu
 • EF AutoSync
 • Stellar Phoenix Active Directory Repair
 • Vit Registry Fix Professional Portable
 •  DL Driver Updater
 • Alternate Hash-Generator
 • EF Process Manager Portable
 • Defpix
 • Batch & Print Pro
 • Auslogics Driver Updater
 • Driver Support with Active Optimization
 • EF Multi File Renamer

Tổng Hợp Driver - Firmware