LinuxLinux

Top Download Nhiều NhấtTop Download Nhiều Nhất

Hacao Linux 2012 Alpha Hệ điều hành Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 170 MB OS :

25 lượt tải
Trọn bộ Iso Centos server full vesion

bởi: Taichua.com Kích thước file: 39 GB OS :

16 lượt tải
openSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso

bởi: Taichua.com Kích thước file: 4 GB OS :

7 lượt tải
Ubuntu (64 bit) 15.10 Hệ điều hành mã nguồn mở

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 GB OS :

5 lượt tải
openSUSE-13.1-DVD-x86_64.iso

bởi: Taichua.com Kích thước file: 4 GB OS :

5 lượt tải

Mới NhấtMới Nhất

openSUSE-13.1-DVD-i586

bởi: Taichua.com Kích thước file: 4 GB OS :

4 lượt tải
CentOS-7-x86_64-LiveCD-1503.torrent

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 MB OS :

0 lượt tải
CentOS-7-x86_64-Everything-1503-01.torrent

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 MB OS :

0 lượt tải
CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.torrent

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 MB OS :

0 lượt tải
Chromium OS cho Linux 32.0 Hệ điều hành nền tảng đám mây

bởi: Taichua.com Kích thước file: 81 MB OS :

3 lượt tải
VMware Player For Linux - Tạo máy ảo cho Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 94 MB OS :

1 lượt tải