LinuxLinux

Linux là một hệ điều hành với mã nguồn mở, giao diện đẹp. Đó là nơi chứa một bộ sưu tập các ứng dụng của người dùng (tiện ích thư viện, ứng dụng giải trí hay các phần mềm hệ thống,…). Tính linh hoạt của Linux có thể đáp ứng được mọi hoạt động văn phòng bằng các phần mềm thay thế như Openoffice, Libreoffice, Pidgin hay BitTorrent.

Top Download Nhiều NhấtTop Download Nhiều Nhất

5 lượt tải
ClearOS Enterprise Hệ điều hành máy chủ Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 731 MB

3 lượt tải
FreeBSD-10.1-RELEASE-amd64-uefi-dvd1.iso

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 MB

1 lượt tải
1 lượt tải
LiveUSB Install Tạo USB chạy hệ điều hành Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 12 MB

1 lượt tải

Mới NhấtMới Nhất

1 lượt tải
5 lượt tải
edora-Live-SoaS-i686-22.torrent linux32

bởi: Taichua.com Kích thước file: 633 MB

0 lượt tải
edora-Live-KDE-i686-22.torrent linux32

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 GB

0 lượt tải
edora-Server-DVD-x86_64-23_Beta.torrent linux64

bởi: Taichua.com Kích thước file: 2 GB

0 lượt tải
Pulsar for Mobile Developers heliossr2 linux64

bởi: Taichua.com Kích thước file: 122 MB

0 lượt tải
Pulsar for Mobile Developers heliossr2 linux32

bởi: Taichua.com Kích thước file: 122 MB

0 lượt tải
0 lượt tải
0 lượt tải
Recover Data for Linux-phần mềm khôi phục dữ liệu Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 609 MB

0 lượt tải
ClearOS Enterprise Hệ điều hành máy chủ Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 731 MB

3 lượt tải
Mandriva Linux 2011 (64 bit)

bởi: Taichua.com Kích thước file: 2 GB

0 lượt tải
LiveUSB Install Tạo USB chạy hệ điều hành Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 12 MB

1 lượt tải
UNetbootin for Linux Cài đặt hệ điều hành từ USB

bởi: Taichua.com Kích thước file: 4 MB

0 lượt tải
FreeBSD-10.1-RELEASE-amd64-uefi-dvd1.iso

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 MB

1 lượt tải