LinuxLinux

Linux là một hệ điều hành với mã nguồn mở, giao diện đẹp. Đó là nơi chứa một bộ sưu tập các ứng dụng của người dùng (tiện ích thư viện, ứng dụng giải trí hay các phần mềm hệ thống,…). Tính linh hoạt của Linux có thể đáp ứng được mọi hoạt động văn phòng bằng các phần mềm thay thế như Openoffice, Libreoffice, Pidgin hay BitTorrent.

Top Download Nhiều NhấtTop Download Nhiều Nhất

260 lượt tải
ClearOS Enterprise Hệ điều hành máy chủ Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 731 MB OS : Linux

4 lượt tải
FreeBSD-10.1-RELEASE-amd64-uefi-dvd1.iso

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 MB OS : Linux

2 lượt tải
ZendServer + Nginx tối ưu hóa cho hệ thống webserver sử dụng Zend Famework

bởi: 4mvnhgroup64119 Kích thước file: 1 MB OS : Linux

1 lượt tải
LiveUSB Install Tạo USB chạy hệ điều hành Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 12 MB OS : Linux

1 lượt tải

Mới NhấtMới Nhất

edora-Live-SoaS-i686-22.torrent linux32

bởi: Taichua.com Kích thước file: 633 MB OS : Linux

1 lượt tải
edora-Live-KDE-i686-22.torrent linux32

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 GB OS : Linux

1 lượt tải
edora-Server-DVD-x86_64-23_Beta.torrent linux64

bởi: Taichua.com Kích thước file: 2 GB OS : Linux

0 lượt tải
Disk Doctors Linux Data Recovery Khôi phục dữ liệu từ file hệ thống

bởi: Taichua.com Kích thước file: 5 MB OS : Linux

0 lượt tải
Simple Backup for Linux-sao lưu và phục hồi hệ điều hành

bởi: Taichua.com Kích thước file: 1 MB OS : Linux

0 lượt tải
Recover Data for Linux-phần mềm khôi phục dữ liệu Linux

bởi: Taichua.com Kích thước file: 609 MB OS : Linux

0 lượt tải
Mandriva Linux 2011 (64 bit)

bởi: Taichua.com Kích thước file: 2 GB OS : Linux

1 lượt tải
UNetbootin for Linux Cài đặt hệ điều hành từ USB

bởi: Taichua.com Kích thước file: 4 MB OS : Linux

0 lượt tải