Phần mềm cho Linux

Linux là một hệ điều hành với mã nguồn mở, giao diện đẹp. Đó là nơi chứa một bộ sưu tập các ứng dụng của người dùng (tiện ích thư viện, ứng dụng giải trí hay các phần mềm hệ thống,…). Tính linh hoạt của Linux có thể đáp ứng được mọi hoạt động văn phòng bằng các phần mềm thay thế như Openoffice, Libreoffice, Pidgin hay BitTorrent.

Danh mục chi tiết