Voimakas GroupWise to Exchange Server Migration

GroupWise e-mail to Exchange Server là ứng dụng giúp bạn di chuyển email từ GroupWise e-mail đến Exchange Server một cách hiện quả và an toàn.
5
downloads
Voimakas GroupWise to Exchange Server Migration

Mail Merge with Attachments for Outlook

Mail merge with attachments for outlook là công cụ để gửi tin nhắn email cá nhân sử dụng các trường từ bảng dữ liệu CSV và bất kỳ nguồn dữ liệu nào.
7
downloads
Mail Merge with Attachments for Outlook

SAND CDBMS ODBC Drivers (64-bit)

SAND CDBMS ODBC Drivers là phần mềm cơ sở dữ liệu khách hàng có tiện ích cấu hình bằng SQL để thực hiện kịch bản DDL cũng như trả về các kết quả truy vấn hiển thị.
1
downloads
SAND CDBMS ODBC Drivers (64-bit)

Alternate Hash-Generator

Alternate Hash-Generator là phần mềm tạo giá trị Hash dựa trên các thuật toán khác nhau, bắt đầu từ một chuỗi đã viết và so sánh nó với phần trước để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin.
2
downloads
Alternate Hash-Generator

Solar System - Earth 3D Screensaver

Solar System - Earth 3D Screensaver là ứng dụng giúp bạn bảo vệ màn hình máy tính hiển thị hình ảnh trái đất từ không gian rất sinh động.
60
downloads
Solar System - Earth 3D Screensaver

Password ID

Password ID là một ứng dụng khá đơn giản cho phép bạn lưu trữ các chứng chỉ của bạn một cách an toàn, sử dụng mã hóa 128-bit. Nó cũng có thể được sử dụng để giữ thông tin liên lạc, và nó tương đối trực quan.
18
downloads
Password ID

Alternate Timer

Alternate Timer là một chương trình chấm công, sử dụng kết nối Internet, hoặc các quá trình khác. Các tệp báo cáo được lưu hàng tháng. Thống kê hàng tháng có thể được kết hợp trong một báo cáo năm. Công cụ này có thể được sử dụng ngoại tuyến hoặc trực tuyến.
19
downloads
Alternate Timer

I-Spirit (Greek)

I-Spirit là ứng dụng tạo hóa đơn, là sự kết hợp của một đám mây và ứng dụng máy tính để bàn cung cấp hiệu quả tối đa cho doanh nghiệp của bạn.
3
downloads
I-Spirit (Greek)

Labor Scheduling Template for Microsoft Excel Planners

Labor Scheduling Template for Microsoft Excel Planners là phần mềm giúp bạn lên kế hoạch quản lý nhân sự bằng excel, chúng tích hợp vào Microsoft Excel, dùng cho người quản lý nhân sự.
0
downloads
Labor Scheduling Template for Microsoft Excel Planners

Labor Scheduling Template for Microsoft Excel Basic

Labor Scheduling Template for Microsoft Excel Basic là phần mềm lập kế hoạch nhân sự chi tiết trong excel một cách hiệu quả, nhanh chóng, phiên bản cơ bản dành cho mọi người.
0
downloads
Labor Scheduling Template for Microsoft Excel Basic

iiCreator Interactive Image Creator

iiCreator Interactive Image Creator là phần mềm xây dựng các bản đồ web tương tác bằng cách làm việc với nhiều đối tượng, công cụ vẽ và các tùy chọn để xuất bản bản đồ trực tuyến, tải lên FTP và chia sẻ với người khác.
1
downloads
iiCreator Interactive Image Creator

% discount
I-Spirit (Greek) - Phần mềm lập hóa đơn điện tử
 • I-Spirit (Greek)
 • Labor Scheduling Template for Microsoft Excel Planners
 • Labor Scheduling Template for Microsoft Excel Basic
 • iiCreator Interactive Image Creator
 • Voimakas GroupWise to Exchange Server Migration
 • Mail Merge with Attachments for Outlook
 • SAND CDBMS ODBC Drivers (64-bit)
 • Alternate Hash-Generator
 • Solar System - Earth 3D Screensaver
 • Password ID
 • Alternate Timer

Tổng Hợp Mạng xã hội