Ở rank thì tinh thần chiến đấu luôn rất cao... Không bao giờ từ bỏ! Không bao giờ đầu hàng!

Bởi: Manager - 550 lượt xem


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

x