Tổng Hợp Quản lý Email

Tất cả các tiện ích, ứng dụng hỗ trợ quản lý email. Giúp bạn dễ dàng kiểm tra, trả lời mail một cách nhanh chóng nhất. Phần mềm ứng dụng chuyển đổi, tiện ích ngăn chặn mail rác, trình gửi email marketing thuận tiện nhất luôn có sẵn tại taichua.com. Đặc biệt tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Công cụ giúp tập trung nhiều phương thức mail như gmail, yahoo mail, outlook, hay mail riêng của mỗi công ty đều được lưu trữ, gửi - nhận một cách tiện lợi nhanh chóng. Đặc biệt công cụ quản lý mail trên Windows có tính bảo mật ngày càng cao.