Tag Archives: Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Thủ Thuật Máy Tính

Cách cấp quyền Admin cho User trong Win 10

Nếu bạn là một người sử dụng máy tính Windows 10 và muốn đảm bảo an toàn thông tin, bạn nên phân quyền cho các tài khoản trên máy tính của mình. Thông thường chúng ta phân chia các user khác nhau để làm việc hiệu quả và đảm bảo dữ liệu trên máy tính.