Tag Archives: Cách phát WiFi trên Laptop bằng Connectify Hotspot

Thủ thuật internet

Cách phát WiFi trên Laptop bằng Connectify Hotspot

Bạn đang sử dụng một dây mạng và có nhiều thiết bị cần truy cập vào internet? Giải pháp cho vấn đề này là phát wifi từ chiếc Laptop của bạn bằng phần mềm Connectify Hotspot. Đây là một phần mềm rất tiện ích trong các trường hợp như vậy. Trong bài viết này, chúng