Đặt mật khẩu thư mục không dùng phần mềm

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Thể Loại: Dữ liệu - File
Lượt Xem: 831
Đánh giá: (1 đánh giá)
Đặt mật khẩu cho thư mục, tạo pass cho thư mục, đặt mật khẩu cho folder win 7, phần mềm đặt pass cho folder, đặt mật khẩu cho file, bảo mật folder, cài mật khẩu cho file

Bài viết liên quan

Máy tính bạn đang sử dụng và được chia sẻ cho nhiều người để dùng chung. Đôi khi bạn muốn giữ bí mật một số tập tài liệu quan trọng của mình, lúc đó bạn có thể cài đặt lên máy các phần mềm khóa thư mục. Tuy nhiên, có một cách khác có thể giúp bạn đặt mật khẩu thư mụcẩn folder đó mà không cần phải cài đặt bất cứ một phần mềm hỗ trợ nào.

Không cần sử dụng sự hỗ trợ của bất kỳ phần mềm nào, bạn hoàn toàn có thể tự đặt mật khẩu thư mục trên máy tính một cách dễ dàng với những thao tác đơn giản sau đây, cùng theo dõi nhé.

Cách đặt mật khẩu cho thư mục không sử dụng phần mềm

Cách đặt mật khẩu cho thư mục không sử dụng phần mềm

 Đặt mật khẩu cho thư mục không dùng phần mềm

Bước 1: Bạn tiến hành mở thư mục muốn đặt mật khẩu bảo vệ. Sau đó chuột phải và chọn New --> Text Document.

Chọn New --> Text Document để đặt pass cho thư mục

Chọn New --> Text Document để đặt pass cho thư mục

Bước 2: Mở file bạn vừa tạo rồi nhập vào đoạn mã sau. Riêng mục Matkhau thì bạn thay đổi thành mật khẩu mà bạn muốn đặt.

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST "Taichua Locker" goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p "cho=>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private "Taichua Locker"

attrib +h +s "Taichua Locker"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p "pass=>"

if NOT %pass%== Matkhau goto FAIL

attrib -h -s " Taichua Locker "

ren " Taichua Locker " Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Sau đó lưu lại với tên Taichua_locked.bat và nhấn Save để lưu lại

Lưu lại file với tên Taichua_locked.bat chọn Save để lưu lại

Lưu lại file với tên Taichua_locked.bat chọn Save để lưu lại

Bước 3: Bạn tiến hành xóa file .txt vừa tạo, click đúp chuột vào tập tin Taichua_locked.bat. Khi đó nó sẽ xuất hiện một thư mục mới với tên là Private. Bạn cho tất cả những tài liệu muốn bảo mật vào thư mục này.

Xóa file .txt và tạo thư mục Private

Xóa file .txt và tạo thư mục Private

Bước 4: Sau khi bạn di chuyển tất cả những dữ liệu muốn bảo mật vào Private. Bạn click đúp chuột vào Taichua_locked.bat. Sẽ có một cửa sổ lệnh xuất hiện hỏi bạn là có muốn ẩn và khóa thư mục này không? Nếu bạn muốn khóa thì hãy hãy nhập Y và nhấn Enter, ngay lập tức thư mục Private của bạn sẽ biến mất.

Di chuyển file vào Private rồi click vào Taichua_locked.bat để khóa thư mục

Di chuyển file vào Private rồi click vào Taichua_locked.bat để khóa thư mục

Bước 5: Để truy cập vào thư mục mà bạn vừa khóa này thì bạn nhấn đúp chuột vào Taichua_locked.bat. Có một cửa sổ lệnh yêu cầu bạn nhập mật khẩu đã đặt ở phia trên. Bạn nhập mật khẩu vào rồi nhấn Enter.

Click vào Taichua_locked.bat nếu muốn mở khóa thư mục

Click vào Taichua_locked.bat nếu muốn mở khóa thư mục

Khi bạn nhập đúng mật khẩu, thư mục Private sẽ hiển thị cho phép bạn truy cập như bình thường.

Thư mục Private hiển thị khi nhập pass đúng

Thư mục Private hiển thị khi nhập pass đúng

Trên đây, Chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách đặt mật khẩu cho file và cách ẩn thư mục không cần sử dụng phần mềm, cách làm trên hoàn toàn có thể thực hiện trên nhiều hệ điều hành như Windows XP, 7, 8.1, 10. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm cách cài mật khẩu bằng Secure Folder để bảo vệ thư mục hay folder của mình.