Hướng dẫn cách quản lý mạng wifi trên Windows 10 bằng Command Prompt

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 462
Đánh giá: (1 đánh giá)
Khi sử dụng Windows 10, bạn chưa biết cách quản lý mạng wifi bằng Command Prompt? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết cách thực hiện điều này nhé bạn.

Bài viết liên quan

Command Prompt hay “CMD” được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 10 thực thi những công việc thông qua mã lệnh và sử dụng mã lệnh đó để thiết lập hay quản lý một số tính năng trong máy theo một cách khác.

Chúng tôi cũng từng giới thiệu về cách mở Command Prompt trên Windows 10 bằng quyền Amin. Hôm nay mình sẽ đi sâu hơn việc dùng Command Prompt quản lý Wifi trên Windows 10.

Quản lý mạng wifi trên Windows 10

Quản lý mạng wifi trên Windows 10

Nếu máy bạn chưa cài đặt Win 10 thì hãy Tải Windows 10 và cài Win 10 ngay nhé.

Mẹo quản lý mạng wifi trên Windows 10 bằng Command Prompt

Trước tiên: để mở được Command Prompt (Admin) bạn sử dụng tổ hợp phím Windows + X rồi chọn nhé.

Sử dụng tổ hợp phím Windows + X 

Sử dụng tổ hợp phím Windows + X 

  • Cách xem các xạng Wifi đã kết nối: Bạn sử dụng lệnh: netsh wlan show profiles.
  • Xem thông số Adapter Drivers: Bạn sử dụng lệnh: netsh wlan show drivers.

Sử dụng lệnh netsh wlan show drivers

Sử dụng lệnh netsh wlan show drivers

  • Xem thông số của Wifi đang sử dụng: Sử dụng lệnh sau: netsh wlan show interfaces.

Sử dụng lệnh netsh wlan show interfaces

Sử dụng lệnh netsh wlan show interfaces

  • Xem lại mật khẩu Wife trong trường hợp quên mất mật khẩu, sử dụng lệnh sau: netsh wlan show profile name=”tên wifi” key=clear, mật khẩu sẽ hiển thị cho bạn ở dòng Key content.
  • Cài đặt chế độ truy cập Wife bằng tay. Chế độ này cho phép người sử dụng tự truy cập các Wifi đã sử dụng thay vì máy tự động truy cập. Điều này nó sẽ loại bỏ tình trạng máy truy cập vào Wifi với chất lượng kém. Bạn sử dụng lệnh: netsh wlan set profileparameter name=”tên wifi” connectionmode=manual

Cài đặt chế độ truy cập Wife bằng tay

Cài đặt chế độ truy cập Wife bằng tay

Để bật lại bạn thay manual= auto nhé.

  • Xóa Wifi đã từng sử dụng khỏi danh sách dùng lệnh: netsh wlan delete profile name=”tên wifi”.
  • Nhập và xuất Wifi trên windows 10: Để xuất trước khi cài đặt lại máy, dùng lệnh: netsh wlan export profile name=”tên file” key=clear folder=”tên vị trí muốn đặt, ví dụ C:”

Xuất đồng loạt Wifi dùng lệnh: netsh wlan export profile key=clear folder=”tên vị trí”.

Và để nhập lại sử dụng: Netsh wlan add profile filename=”tên vị trí:\tên wifi.XML”.

  • Xem kết quả báo cáo sử dụng wife bằng lệnh: netsh wlan show wlanreport. Có một đường dẫn xuất hiện, bạn truy cập theo đường dẫn mở file wlan report lên.

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn xong cách quản lý wifi trên windows 10 bằng Command Prompt rồi. Ngoài ra còn có các lệnh Dos trong Command Prompt hay được sử dụng trong Windows  bạn có thể tham khảo nhé.