Tổng hợp công thức tính diện tích tam giác

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 4184
Đánh giá: (10 đánh giá)
Diện tích tam giác được tính bằng tích chiều dài cạnh đáy nhân với chiều cao và chia cho 2. Tuy nhiên, đó là đối với tam giác thường, còn với tam giác vuông, tam giác cân thì diện tích tam giác được

Bài viết liên quan

Diện tích tam giác được tính bằng tích chiều dài cạnh đáy nhân với chiều cao và chia cho 2. Tuy nhiên, đó là đối với tam giác thường, còn cách tính diện tích hình tam giác vuông, cách tính diện tích tam giác cân thì là như thế nào? Trong phạm vi bài này thì chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách tính diện tích tam giác các loại.

Cách tính diện tích tam giác

Cách tính diện tích tam giác các loại

Những người học toán chắc chắn sẽ khó có thể quên được những công thức toán học quan trọng khi áp dụng vào bài tập điển hình là công thức tính diện tích tam giác. Tuy nhiên tam giác có nhiều loại khác nhau và mỗi loại có những cách tính diện tích khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu cách tính.

1. Công thức tính tiện tích tam giác thường

Diện tích tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với độ dài cạnh đáy rồi chia cho 2. Nói cách khác thì diện tích tam giác thường bằng 1/2 tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

Công thức tính diện tích tam giác thường: S = (a x h)/2.

Trong đó:

  • a: Chiều dài cạnh đáy của tam giác
  • h: chiều cao của tam giác ứng với phần đáy chiếu lên.
  • Chú ý:  a và h phải cùng đơn vị chiều dài.

Công thức tính diện tích tam giác thường

Công thức tính diện tích tam giác thường

2. Công thức tính diện tích tam giác vuông

Công thức tính diện tích tam giác vuông tương tự với cách tính diện tích tam giác thường là bằng 1/2 tích chiều cao với đáy. Tuy nhiên ở tam giác vuông thì khác biệt hơn một chút là đã thể hiện được rõ chiều cao và cạnh đáy nên bạn không cần phải vẽ thêm chiều cao.

Công thức: S = (a x h)/2

Trong đó:

  • a: chiều dài đáy tam giác vuông, là một trong 3 cạnh của tam giác và vuông với một cạnh còn lại của góc vuông
  • h: chiều cao của tam giác ứng với phần đáy chiếu lên, vuông góc với đáy của tam giác.

Công thức tính diện tích tam giác vuông

3. Công thức tính diện tích tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên và hai góc bằng nhau. Cách tính diện tích tam giác cân giống với cách tính diện tích tam giác thường

Công thức: S = (a x h)/2.

Công thức tính diện tích tam giác cân

Công thức tính diện tích tam giác cân

4. Công thức tính tiện tích tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh và 3 góc bằng nhau và mỗi góc trong tam giác đều có góc bằng 60 độ và bất cứ tam giác nào có 3 góc bằng nhau cùng được coi là một tam giác đều.

Công thức: S = a^2 x (√3)/4

Trong đó:

  • a: chiều dài một cạnh bất kỳ trong tam giác đều.

Công thức tính diện tích tam giác đều

Công thức tính diện tích tam giác đều

Ngoài ra còn nhiều cách tính diện tích tam giác khi người dùng biết được các cạnh hoặc góc. Một điểm cần chú ý là không phải lúc nào chiều cao cũng nằm trong tam giác, như tam giác có góc tù thì bạn cần vẽ thêm chiều cao và cạnh đáy bổ sung không nằm trong tam giác đó. Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ người dùng đặc biệt là người học toán trong việc tính toàn như phần mềm FxCalc, DubCen,... Chúc các bạn thành công!