Cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP-FPM (LEMP) [Phần 1]

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Thể Loại: Thủ thuật
Lượt Xem: 505
Đánh giá: (1 đánh giá)

Bài viết liên quan

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt 1 webserver thông dụng sử dụng nginx, php, msyql  và os là centos nhé.

bước đầu tương các bạn phải cài đặt centos xong nha. bạn có thể tìm hiểu thêm hướng dẫn cài đăt centos . nhé . Sau khi bạn cài đặt centos xong các bạn login và chỉnh 1 số thông số như sau nha:

  1. disable iptables :  # /etc/init.d/iptables stop
  2. disable selinux :  #echo 0 >/selinux/enforce or # cat /etc/selinux/config  và  chọn  SELINUX= disable
  3. chỉnh dns thành google để cung ta dễ sử dụng nhé: echo nameserver  8.8.8.8 > /etc/resolv.conf.
  4. sau khi chỉnh xong các bạn reboot lại server nhé.

A. cài đặt vào cấu hình nginx:

chung ta sẽ cài ngixn bằng lênh yum cho đở phức tạp hoá nhé:

# yum install nginx -y

chờ 1 cho đến khi server của các bạn cài xong. t

start nginx server : #service nginx start

 

1. kiểm tra xem nginx có hoạt động chưa:

Cách 1: #netstat -lnpt

nếu chúng ta thấy có port 80 của  nginx thì đã start cài thành công nginx server rồi nhé

Cách 2: http://ip server . nếu web chạy web wecome nginx... cũng đã cài thành công nhé.

2. thông số nginx sever:

  • sau khi cài xong bằng lênh yum thì các bạn sẽ thấy nginx server nằm trong path /usr/local/nginx.
  • file config nginx : /usr/local/nginx/conf/nginx.conf.

B. Cài đặt php & Msyql

chúng ta cũng sẽ cài php và mysql bằng lên yum nhé.

# yum install -y php-fpm php-mysql php-common php-mbstring php-mcrypt php-gd mysql

Bạn chời 1 khoảng thời khi nào báo complete nhé.vậy là đã cài thành công rồi nha.

khởi động php và mysql

#/etc/init.d/php-fpm start

tương tự cho mysql nhé: # /etc/init.d/mysqld start

vậy là xong rồi nhé.

Kiểm tra phiên bản NGINX VÀ PHP-FPM NHÉ

tới đây mình đã hướng các bạn cài đặt 1 web server cơ băn để sử dụng rồi nhé. phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình nginx và cấu php-fpm nhé.

1 phút cho quản cáo nhé: tải idm full crack  để download phim, mp3, clip 1 cách nhanh  nhé.

 

Chúc các bạn thành công nhé