Hàm AVERAGE - Hàm Tính Trung Bình Cộng Trong Execl

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 788
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm AVERAGE là hàm tính trung bình cộng trong excel được sử dụng nhiều trong việc tính trung bình cho một dự liệu nào đó trong vùng dữ liệu.

Bài viết liên quan

Hàm AVERAGE là hàm tính trung bình cộng trong excel được sử dụng nhiều trong việc tính trung bình cho một dự liệu nào đó trong vùng dữ liệu. bạn cũng có thể tham khảo hàm tính tổng có điều kiện nhưng hàm SumIF tại đây nhé

Hàm Average trong excel

Cách dùng Hàm Average

Cú Pháp: AVERAGE (Number1, [Number2], [Number3],…)

Ý Nghĩa: Tính trung bình cộng của một hoặt nhiều số. hàm băt buộc phải có ít nhất một số

Number1: số tính giá trị trung bình (bắt buộc phải có)

Number2,Number3: Giá trị cần tính trung bình cộng (tuỳ chọn)

Hàm Average có đối số lên đế 256 đối số , có thể làm tên, phạm vi tham chiếu, số hoặt có ô có chưa giá trịn logic.nếu ô chưa giá trị rỗng thì hãm sẽ bỏ qua. Trừ trường hợp giá trị bằng 0 được nhập trực tiếp vào bảng tính.

Ví dụ: tính điểm trung bình cộng của tất cả học sinh trong bảng tính dưới hình.

Hướng dẫn cách dùng hàm Average - hình 1

Theo đề bài như trên ta sử dụng hàm Average để tính giá trị có từng học sinh:

Công Thức: =AVERAGE(D6,E6,F6)

Trong đó:

D6: giá trị tính trung binh cộng Thứ 1.

E6: giá trị tính trung binh cộng Thứ 2.

F6: giá trị tính trung binh cộng Thứ 3

Cuối cùng ta được kết quả như hình bên dưới.

Hướng dẫn cách dùng hàm Average - hình 2

để có kết quả của các học sinh còn lại các bạn chỉ cần click chuột vào góc phí bên phải ô dữ  liệu đang tính giá trị trung bình kéo xuống cho đến đến vùng dữ liệu cần tính. Các số tính giá trị sẽ được tự động thay đổi thích hợp với ô tính giá trị trung bình.

Thật đơn giản phải không các bạn.hàm tính giá trị trung bình là hàm cơ bản được sử dụng rất nhiều đối với người dùng excel trong ứng dụng văn phòng. Hàm giúp bạn tính toán nhanh hơn, chính xác và ít tôn thời gian để tìm giá trị trung bình cho một hoặt một tập hơp dự liệu nào đó.