Hàm IF trong excel - hướng dẫn cách sử dụng và ví dụ mình hoạ hàm if

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 780
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm IF là hàm điểu kiện trong excel, hàm sẽ lấy các giá trị mong muốn trong cột hoặt hàng của bảng tính. thật là đáng tiếc nếu bạn bỏ quả hàm phổ biến này.

Bài viết liên quan

Hàm IF là hàm điểu kiện trong excel, hàm sẽ lấy các giá trị mong muốn trong cột hoặt hàng của bảng tính. thật là đáng tiếc nếu bạn bỏ quả hàm phổ biến này.

 

hàm if trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Cách sử dụng hàm IF trong excel

Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ý Nghĩa: hàm sẽ trả về giá trị mong muốn dựa vào điều kiện chúng ta thiếp lập cho hàm.

Trong đó:

Điều kiện: là điều kiện chúng ta đêm đi so sanh với vùng

  • giá trị 1: là giá trị trả về nếu hàm so sánh là đúng.
  • giá trị 2: là giá trị trả về nếu hàm so sánh là sai.

Ví dụ hàm IF trong excel

Vd1: kết quả học tập của học sinh xem các học sinh đỗ hay là phải thị lại, theo đề bài trong hình.

Yêu cầu: điểm TB >= 5 : Đỗ , điểm TB <5 thi lại.

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel - hình 1

Theo đề bài chúng ta sẽ sử dụng Hàm IF cho bàn này như sau:

  • Công Thức:  =IF(C6>=5,"Đỗ","Thi lại")

Trong đó:

  • C6>=5: điều kiện so sánh.

"Đỗ" nếu điều kiện so sanh đúng thì trả về kết quả này.

"Thi lại": ngược lại nếu kết quả so sanh không đúng thì trả về giá trị này sau khi dùng công thức chúng ta sẽ được kết quả như hình bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel - hình 2

Như vậy các bạn đã tìm hiểu được các sử dụng hàm IF. bạn cũng có thể kết hợp với các hàm khác như Hàm AND, Hàm Sum để tìm ra các giá trị thông kê có điều kiện khó trong khi lập các thông kê hoặt báo cáo của các bạn. trong excel còn rất nhiều hàm thú vị có thể kết hợp với nhau để tạo ra các công thực vi diệu và tính toán một cách nhanh chong cho giới văn phòng hiện nay.