Hàm CHIINV trong Excel và cách sử dụng

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 581
Đánh giá: (1 đánh giá)
Excel có rất nhiều hàm để bạn sử dụng trong quá trình học tập hay làm việc trong số đó thì phải nói đến hàm CHIINV, nhưng có thể nhiều người lần đầu khi sử dụng thì vẫn chưa biết dùng hàm này.

Bài viết liên quan

Excel có rất nhiều hàm để bạn sử dụng trong quá trình học tập hay làm việc trong số đó thì phải nói đến hàm CHIINV. Nhưng có thể nhiều người lần đầu khi sử dụng thì vẫn chưa biết dùng hàm này như thế nào. Vậy để rõ và chi tiết hơn thì bài viết dưới đây chúng tôi có chia sẻ với bạn cách sử dụng hàm CHIINV trong Excel và ví dụ minh họa cụ thể.

Trước khi sử dụng thì máy tính của bạn cần được cài đặt: Office 2003, Office 2007 Office 2010Office 2013

Tiếp theo đó thì bạn mở 1 file Excel lên và thực hiện theo cú pháp: CHIINV(probability,deg_freedom)

Trong đó thì:

  • probability: hàm xác suất gắn với phân bố khi bình phương, bắt buộc phải có
  • deg_freedom: số bậc tự do, bắt buộc phải có.

Và khi sử dụng thì bạn cần phải chú ý rằng:

  • Nếu đối số không phải dạng số thì CHIINV sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu xác suất <0 hoặc >1 thì CHIINV sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu deg_freedom không phải là một số nguyên thì nó sẽ bị cắt cụt.
  • Nếu deg_freedom <1 thì CHIINV sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

Tính chính xác của CHIINV còn tùy thuộc vào tính chính xác của CHIDIST và CHIINV sử dụng kĩ thuật tìm kiếm tương tác. Nếu như mà tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Hướng dẫn sử dụng hàm CHIINV trong Excel

Để rõ ràng và chi tiết hơn thì bạn hãy theo dõi ví dụ dưới đây:

Đầu tiên nhập vào Excel giá trị thực tế của bạn tương ứng với tham số của hàm ở trong các ô Excel, ở ví dụ này thì chúng tôi sẽ tính toán các giá trị tham số và xác suất được gắn với phân bố khi bình phương là 0.0725 và bậc tự do là 9.

cách sử dụng hàm CHIINV trong Excel - bước 1

Nhập giá trị vào bảng theo cú pháp

Tiếp theo là nhập công thức tại ô C8 và kết quả của hàm nhận được là 15.74060658

cách sử dụng hàm CHIINV trong Excel - bước 2

Kết quả

Với 2 bước làm đơn giản mà chúng tôi giới thiệu ở trên thì chắc chắn là bạn cũng đã biết được cách sử dụng hàm CHIINV trong Excel rồi đó.

Nhưng khi sử dụng thì bạn cần phải lưu ý rằng: các tham số trong hàm luôn phải ở dạng số và xác suất cũng phải có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1, còn các bậc tự do thì sẽ được tự động chuyển sang dạng số nguyên nếu cần.