Cách sử dụng Hàm CHITEST trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 946
Đánh giá: (1 đánh giá)

Bài viết liên quan

Hàm CHITEST được sử dụng trong Excel là hàm trả về giá trị của xác xuất từ phân phối khi bình phương cho thống kê và số bậc tự do tương ứng. Nếu bạn chưa hiểu về cú pháp cũng như cách sử dụng Hàm CHITEST này, thì bạn hãy theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi nhé.

Cách sử dụng hàm Hàm CHITEST trong excel

Cách sử dụng hàm Hàm CHITEST trong excel

Hàm CHITEST là hàm trả về giá trị của xác xuất từ phân phối khi bình phương cho thống kê và số bậc tự do tương ứng. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cú pháp, cách sử dụng và ví dụ minh họa của hàm CHITEST.

 

Cách sử dụng hàm CHITEST trong Excel

 

Cú pháp thực hiện: CHITEST(actual_range, expected_range)

Trong Đó:

  • actual_range: Là phạm vi dữ liệu chứa các giá trị để đối chiếu với các giá trị dự kiến.
  • expected_range: Là phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ của phép nhân tổng hàng và tổng cột đối với tổng thành phần.

 

 

Xét ví dụ minh họa :

Giả sử: bạn đang có một bảng trưng cầu ý kiến với 2 bậc tự do là Sinh viên và học sinh, bao gồm có dự kiến và giá trị thực tế như sau:

Ví dụ Cách sử dụng hàm Hàm CHITEST trong excel

Ví dụ Cách sử dụng hàm Hàm CHITEST trong excel

Yêu cầu đặt ra: Hãy tính giá trị của xác xuất từ phân phối khi bình phương của các số liệu trên

Lời giải: Áp dụng hàm CHITEST trong tính xác xuất từ phân phối khi bình phương ta thu được kết quả như sau:

Kết quả trả về của hàm CHITEST

Kết quả trả về của hàm CHITEST

Với những thông tin chia sẻ trên, chắc chắn bạn đã nắm rõ được cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm CHITEST trong Excel rồi phải không. Và để biết thêm những kiến thức cơ bản khác, bạn cũng nên tìm đọc cách sử dụng của các hàm như CHIDIST, CHIINV,...