Hàm CONCATENATE – Hàm nối chuỗi trong excel

Hàm CONCATENATE  là hàm nối chuỗi có chứa dẫu nháy đôi trong excel giúp bạn bạn nối các chuổi dữ liệu với nhau một cách nhanh chóng và hiểu. Ở các bài viết khác mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng các hàm phổ biến trong excel. tiếp tục...

Bài viết liên quan

Hàm CONCATENATE  là hàm nối chuỗi có chứa dẫu nháy đôi trong excel giúp bạn bạn nối các chuổi dữ liệu với nhau một cách nhanh chóng và hiểu. Ở các bài viết khác mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng các hàm phổ biến trong excel. tiếp tục hôm này Tachua.com sẽ giới hiệu các bạn sử dụng hàm nối chuổi trong excel..

hàm nối chuỗi trong excel
Hướng dẫn sử dụng hàm concatenate trong excel

 

Cách sử dụng hàm CONCATENATE – Hàm nối chuỗi có dấu nháy đôi trong excel.

Cú pháp : CONCATENATE (text 1, text 2, ….. , text N).

ý nghĩa:  Nối các chuỗi text 1, text 2, text 3 lại với nhau.

Trong đó :

Text 1: chuổi Thứ 1 cần nối.

Text 2: chuổi Thứ 2 cần nối

TextN : chuổi thứ N cần nối.

Text 1 Bắt buộc phải có trong hàm còn các text còn lại có thể tuỳ chọn.

ví dụ hàm Concatenate

vd1: nối các chuổi sau thanh một câu hoàn chỉnh.

Text 1: thủ

Text 2 :thuật

Text 3 :của

Text 4: taichua.com

Theo đề bài ta sử dụng hàm Concatenate để nối chuổi lại với nhau:

Công thức : =CONCATENATE(thủ, ” “,Thuật,” “, của, ” “, taichua.com) =  thủ thuật của taichua.com.

Trong đó :

Thủ : là từ cần nói thứ 1.

” ” chính là khoảng cách giữa các từ.

Thuat : là từ cần nói thứ 2.

Của: là từ cần nối thứ 3.

Taichua.com là từ cần nối thứ 4.

vd2 : nối dữ liệu ở các bản sau:

ham-concatenate-noi-cac-chuoi-ky-tu-trong-excel-1

Chúng ta sẽ làm theo các bảng tính sau

Công thức nối chuỗi Nội dung cần phải nối Kết quả sau khi nối
=CONCATENATE (B1,” “,C1) Nối nội dung ở ô b1 với ô C1 và có khoảng cách bằng dấu trắng  Mark Twain
= CONCATENATE (A2,” “,A1,” is ”,A3,” USD”) nối Cột A2 với các văn bản để trở thành 1 câu hoàn chỉnh  Kawasaki Z250 price is 3365 USD.
= CONCATENATE (B2,” & “,C2) nối ô B2 với C2 và có ký tự & chèn chính giữa.   Phineas & Ferb.

Nhìn vào bản kết quả trên các bạn cũng đã hiểu rõ được cách sữ dụng hàm nối chuỗi trong excel rồi phải không . Chúc các bạn thành công.

Tin liên quan