Hàm DATEIF trong excel – Hàm đếm số ngày tháng năm trong excel

Excel là một công cụ hỗ trợ cho phép người dùng có thể tính toán được cả những phép tính khó nhanh chóng nhất và không bị nhầm lẫn. Với những người hay sử dụng excel thì hàm đếm ngày tháng năm là hàm không thể bỏ qua...

Bài viết liên quan

Excel là một công cụ hỗ trợ cho phép người dùng có thể tính toán được cả những phép tính khó nhanh chóng nhất và không bị nhầm lẫn. Với những người hay sử dụng excel thì hàm đếm ngày tháng năm là hàm không thể bỏ qua để giúp cho quá trình tính toán ghi chú được hiệu quả và chính xác nhất.

Để tính đến ngày tháng năm thì người dùng excel có thể sử dụng nhiều hàm khác nhau nhưng để tính toán nhanh chóng và chính xác nhất thì hàm DATEIF là lựa chọn hàng đầu cho người dùng. Việc đếm ngày tháng năm nếu như chỉ dùng phương pháp thủ công thông thường thì sẽ rất dễ gây ra những sai sót nhầm lẫn nên việc sử dụng hàm DATEIF cho đếm ngày tháng năm sẽ giúp chúng ta tránh được những sai sốt đó. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hàm DATEIF để hiểu hơn về ý nghĩa và cách sử dụng của nó.

Hàm DATEIF cho phép đến số ngày trong bảng tính từ  mốc sự kiện này đến mốc sự kiện khác và nó có câu lệnh sử dụng: =DATEIF (ngày bắt đầu,ngày kết thúc)

Hàm DATEIF trong excel

Ví dụ Hàm DATEIF trong excel

Kết quả sẽ trả về trực tiếp tại cell B5.

Hàm DATEIF trong excel

Một số chọn:

/d/ Để đếm số ngày

/m/ Để đếm số tháng nhưng chỉ lấy phần nguyên

/y/ Để đếm số năm giữa và cũng chỉ lấy phần nguyên

/yd/ cho phép trả về số ngày lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian

/ym/ cho phép trả về số tháng lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian

/md/ cho phép trả về số ngày lẻ của tháng

Tuy nhiên 3 lựa chọn dưới ít khi được sử dụng và chúng ta chỉ thường dùng /d/,/m/,/y/ là chủ yếu.

Với bài viết này bạn đã hiểu được căn bản về ý nghĩa cũng như cách sử dụng rất đơn giản của hàm đếm ngày tháng năm hàm DATEIF trong excel nhưng lại mang lại ý nghĩa nhanh chóng và chính xác cho người sử dụng excel.

 

Tin liên quan