Hàm Dmax – Hàm tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong excel

Hàm DMAX  là hàm trả về giá trị lớn nhất trong một cột, một hàng hoặt một bảng dữ liệu nào đó trong excel.giá trị tìm có kèm theo điều kiện [caption id="" align="aligncenter" width="353"]

Bài viết liên quan

Hàm DMAX  là hàm trả về giá trị lớn nhất trong một cột, một hàng hoặt một bảng dữ liệu nào đó trong excel.giá trị tìm có kèm theo điều kiện

cach su dung ham DMAX
Hướng Dẫn sử dụng hàm DMAX

Cách sử dụng hàm DMAX – Hàm tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong excel.

 

Cú Pháp: Dmax(Database, Field, Criterial)

Ý Nghĩa: tìm giá trị lớn nhất trong trường  field với điều kiện Criteral trong vùng dữ liệu Database.

Trong đó:

Database: Vùng dữ liệu để lấy giá trị lớn nhất.

Field: Trường lấy giá trị lớn nhất.

Criterial: điều kiện để lấy giá trị lớn nhất của vùng.

Ví dụ Hàm DMAX – Hàm tìm giá trị lớn nhất có điều kiện :

vd1: Trong bảng danh sách điểm học sinh  tìm ra điểm cao nhất của học sinh lớp 9A như hình bên dưới.

cach su dung ham Dmax

Theo như đề bài chúng ta sử dụng hàm DMAX để tìm ra kết quả cao nhất.

Công Thức: =DMAX(B4:D9,D4,C4:C5) hoặc =DMAX(B4:D9,”Điểm”,C4:C5)

Trong đó:

B4:D9: Là Bảng dữ liệu cần lấy giá trị lớn nhất.

D4  hoặt “Điểm”: Là Trường lấy giá trị lớn nhất trong bảng dữ liệu

C4:C5: Là điều kiện để lấy giá trị MAX trong bảng. nếu có nhiều điều kiện bạn phải tạo 1 bảng phụ nhé. ở đây mình làm tắt lun . LƯU Ý : bảng điểu kiện của mình là C4:C5 nha.

Sau khi sử dụng Hàm DMAX chúng ta sẽ có kết quả bên hình dưới:

cách sử dung hàm dmax

Kết quả là 8. vì lớp 9A có 2 bạn : bạn thứ nhất được : 8 và bạn thứ 2 cũng dc 8 lun nhé.

Như vậy chúng ta đã hiểu sơ về cách sử dụng hàm DMAX trong excel để thông kê các thông số có điều kiện nha các bạn. ngoài ra bạn cũng có thể dùng hàm tính thổng có điều kiện như DSUM, Sumif . Tuy vào từng đề tài bài toán mà chúng ta có thể tuy biến để sử dụng hàm một cách chính xác nhơn nhé.Bài sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng hàm DMIX để tìm giá trị nhỏ nhất trong bảng nhé. Chúc các bạn thành công.

 

Tin liên quan