Hàm Dmax - Hàm tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 3869
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm DMAX là hàm trả về giá trị lớn nhất trong một cột, một hàng hoặt một bảng dữ liệu nào đó trong excel.giá trị tìm có kèm theo điều kiện

Bài viết liên quan

Hàm DMAX là hàm trả về giá trị lớn nhất trong một cột, một hàng hoặt một bảng dữ liệu nào đó trong excel. Giá trị tìm có kèm theo điều kiện.

cách sử dụng hàm Dmax

Hướng dẫn sử dụng hàm DMAX

Cách sử dụng hàm DMAX

Cú Pháp: Dmax(Database, Field, Criterial)

Ý Nghĩa: tìm giá trị lớn nhất trong trường  field với điều kiện Criteral trong vùng dữ liệu Database.

Trong đó:

Database: Vùng dữ liệu để lấy giá trị lớn nhất.

Field: Trường lấy giá trị lớn nhất.

Criterial: điều kiện để lấy giá trị lớn nhất của vùng.

Ví dụ Hàm DMAX

Ví dụ 1: Trong bảng danh sách điểm học sinh  tìm ra điểm cao nhất của học sinh lớp 9A như hình bên dưới.

hướng dẫn sử dụng cách dùng hàm DMAX - hình 1

Theo như đề bài chúng ta sử dụng hàm DMAX để tìm ra kết quả cao nhất.

Công Thức: =DMAX(B4:D9,D4,C4:C5) hoặc =DMAX(B4:D9,"Điểm",C4:C5)

Trong đó:

B4:D9: Là Bảng dữ liệu cần lấy giá trị lớn nhất.

D4  hoặt "Điểm": Là Trường lấy giá trị lớn nhất trong bảng dữ liệu

C4:C5: Là điều kiện để lấy giá trị MAX trong bảng. nếu có nhiều điều kiện bạn phải tạo 1 bảng phụ nhé. Ở đây mình làm tắt bước này.

LƯU Ý: Bảng điểu kiện của mình là C4:C5 nhé.

Sau khi sử dụng Hàm DMAX chúng ta sẽ có kết quả bên hình dưới:

hướng dẫn sử dụng cách dùng hàm DMAX - hình 2

Kết quả là 8. vì lớp 9A có 2 bạn : bạn thứ nhất được : 8 và bạn thứ 2 cũng dc 8 luôn nhé.

Như vậy chúng ta đã hiểu sơ về cách sử dụng hàm DMAX trong excel để thông kê các thông số có điều kiện nha các bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng các hàm trong excel khác như hàm tính thổng có điều kiện như DSUM, Sumif . Tuy vào từng đề tài bài toán mà chúng ta có thể tuy biến để sử dụng các hàm trong excel một cách chính xác nhất nhé. Bài viết sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng hàm DMIX để tìm giá trị nhỏ nhất trong bảng. Chúc các bạn thành công.