Hàm Dsum - Hàm tính tổng có điều kiện trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 1757
Đánh giá: (1 đánh giá)
Trong excel có nhiều hàm tính tổng như sum, sumif ngoài ra có hàm tính tổng kèm theo điều kiện như Dsum, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một hàm tính tổng là Dsum.

Bài viết liên quan

Trong excel có nhiều hàm tính tổng như sum, sumif ngoài ra có hàm tính tổng kèm theo điều kiện như Dsum, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một hàm tính tổng là Dsum.

hàm tính tổng có điều kiện trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DSUM

Cách sử dụng hàm Dsum trong Excel

Cú Pháp: Dsum(Database, Field, Criteria)

Ý Nghĩa: là hàm tính tổng ở trường "Field" theo điểu kiện "Criteria" trong bảng dữ liệu "Database" cho sẵn.

Trong đó:

Database: Bảng dữ liệu cần tính tổng bao gồm cả cột tiêu đề

Field : Trường cần tính tổng

Criteria: Điều kiện để tính tổng dữ liệu.

Ví dụ hàm Dsum

Ví dụ 1: Tính tổng lợi nhuận của cây táo với chiều cao cây lớn hơn 10 và nhỏ hơn 16.

cách sử dụng hàm dsum - hình 1

Theo như để bài ta sẽ sữ dung hàm Dsum để tính tổng lợi nhuân của cây táo.

Công Thức: =DSUM(A7:E13,"Lợi nhuận",A4:F5)

Trong đó:

A7:E13:  bảng dữ liệu có chứa trường dữ liệu tính tổng

"Lợi nhuận" : là trường cần tính tổng

A4:F5 : điều kiện dùng để tính tổng.

Sau khi áp dụng công thức DSUM ta sẽ được kết quả là 75 như sau:

cách sử dụng hàm dsum - hình 2

Như vậy chúng ta đã hiểu rõ hàm DSUM rồi phải không các bạn. Đối với hàm DSUM thì cách tính tổng nó khác với sum và sumif hàm Dsum được sử dụng rất nhiều và phổ biến trong việc hàm tính tổng có điều kiện hoặc làm thông kê, báo cáo trong excel ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm các hàm cơ bạn trong excel nhưng, hàm đếm, hàm tìm kiếm theo cột hoặc hàm tìm kiếm theo hàng ngang ngoài ra cũng có thể tham khảo thêm các toán tử logic nhưng hàm AND, OR, các hàm về cắt chuỗi trong excel , nối chuỗi trong excel.