Hàm GAMMAINV trong Excel và cách sử dụng

Hàm GAMMAINV  trong excel là hàm sẽ trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy gamma. Hàm GAMMAINV được ứng dụng nhiều trong thực tế nghiên cứu về xác suất thống kê có sử dụng phân bố gamma. VÍ dụ như nghiên cứu các biến...

Bài viết liên quan

Hàm GAMMAINV  trong excel là hàm sẽ trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy gamma. Hàm GAMMAINV được ứng dụng nhiều trong thực tế nghiên cứu về xác suất thống kê có sử dụng phân bố gamma. VÍ dụ như nghiên cứu các biến số mà phân bố của chúng có thể là đối xứng lệch.

hàm GAMMAINV trong Excel

Vậy liệu bạn đã biết đến cú pháp và cách sử dụng của hàm này chưa? Nếu chưa thì mời bạn hãy theo dõi bài viết này của chúng tôi nhé.

Cú Pháp : GAMMAINV(probability,alpha,beta)

Với

– probability : Là xác xuất gắn với phân bố gamma. Bắt buộc phải có.

– Alpha : Là một tham biến tới phân phối. Bắt buộc phải có.

– Beta : Là một tham biến tới phân phối. Bắt buộc phải có.

Chú ý:

– Hàm GAMMAINV trả về giá trị lỗi #VALUE nếu bấy kỳ đối số nào là văn bản.

– Hàm GAMMAINV trả về giá trị lỗi #NUM nếu xác xuất <0 hoặc >1.

– Hàm GAMMAINV trả về giá trị lỗi #NUM nếu alpha<=0 hoặc beta<=0.

– Độ chính xác của hàm này phụ thuộc vào độ chính xác của hàm GAMMADIST.

Hướng dẫn sử dụng hàm GAMMADIST trong excel

Bạn hãy nhập vào excel các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm GAMMAINV trong các ô excel. Ở ví dụ, này ta tính toán với Xác suất gắn với phân bố gamma là 0.0735, tham số Alpha của phân bố là 8 và Tham số Alpha của phân bố là 3:

hàm GAMMAINV trong Excel

Nhập công thức của hàm GAMMAINV tại ô C9. Khi đó, kết quả tính của hàm nhận được sẽ là 13.00013994:

hàm GAMMAINV trong Excel

Với bài viết này, bạn đã biết cách sử dụng hàm GAMMAINV trong Excel. Nhưng bạn Cần lưu ý rằng: nếu bạn nhập vào giá trị là beta =1 thì hàm sẽ trả về phân bố gamma chuẩn. Còn nếu beta là số không dương thì hàm này sẽ trả về giá trị lỗi. Chính vì vậy mà bạn cần phải lưu ý khi sử dụng hàm GAMMAINV này nhé

Tin liên quan