Hàm Len – Hàm đếm ký tự trong excel

Hàm LEN là hàm dùng để đo độ dài trong chuổi ký tự trong excel. hàm sẽ trả về giá trị chính xác của chuổi ký tự mà bạn cần đếm.hàm tính khoản trắng nhé. [caption id="attachment_506" align="aligncenter" width="300"]

Bài viết liên quan

Hàm LEN là hàm dùng để đo độ dài trong chuổi ký tự trong excel. hàm sẽ trả về giá trị chính xác của chuổi ký tự mà bạn cần đếm.hàm tính khoản trắng nhé.

Cách sử dụng hàm Len trong excel
Hướng dẫn sử dụng hàm Len trong excel

Cách sử dụng Hàm Len – hàm đo độ dài chuỗi trong excel

cú pháp : LEN (text)

Ý nghĩa: dùng để đếm ký tự trong ô dữ liệu. hàm sẽ trả về số ký tự có trong chuổi hoặt có thể cọi lại độ dài của chuổi.

Trong đó:

Text : chuổi ký tự cần đếm.

Ví Dụ hàm Len.

vd1: đo độ dài trong của ký tự trong ngoặt : “acb acb”. ta sử dụng hàm len như sau =Len(acb acb)= 7. vì có 1 ký tự trắng trong chuổi.

vd2: đếm số ký tự trong chuổi được cho trước ở trong hình.

cách sử dụng hàm LEN

Theo như đề bài chúng ta sẽ sữ dụng hàm len đế đếm độ dài của chuổi.

Công Thức : = LEN(A5)

Trong đó:

A5:  là ô chứa chuỗi cần đo độ dài.

Khi sử dụng công thức chúng ta sẽ thấy được kết quả như hình bên dưới.

cách sử dụng hàm Len

vd3: mình sẽ kết hợp gửi sử dụng hàm Len và hàm MID để lấy ra chuỗi cần minh mong muống.

Kết hợp giữa hàm LEN và Hàm MID.

Đề bài:  Lấy 2 ký tự số trong ô Mã HS như trong hình.

kết hợp giữa hàm MID và Hàm LEN

Theo để bài ta dùng công thức kết hợp giữa hàm MID và hàm LEN

Công thức: =MID (D6, 3, LEN (D6) – 4)

Trong đó:

D6: là chuổi cần cắt chuổi

3: vị trí bắt đầu cắt chuổi.

Tổ hợp hàm (LEN(D6)-4)= 2. vậy có nghĩa là cắt 2 ký tự trong chuổi cần cắt.

Ta sẽ được kết quả như sau:

kết hơp giữa hàm MID và ham LEN

Vậy là chúng ta biết cách đếm độ dài chuổi trong file excel mà mình mong muốn. ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp giữa hàm MID, Hàm IF …., để giải quyết các bài toán phực tạp hơn.

 

 

 

Tin liên quan