Hàm Len - Hàm đếm ký tự trong Excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 642
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm LEN là hàm dùng để đo độ dài trong chuổi ký tự trong excel. hàm sẽ trả về giá trị chính xác của chuổi ký tự mà bạn cần đếm.hàm tính khoảng trắng nhé.

Bài viết liên quan

Hàm LEN là hàm dùng để đo độ dài trong chuổi ký tự trong excel. hàm sẽ trả về giá trị chính xác của chuổi ký tự mà bạn cần đếm.hàm tính khoảng trắng nhé.

Hướng dẫn sử dụng hàm Len trong excel

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm Len

  • Cú pháp: LEN (text)
  • Ý nghĩa: Dùng để đếm ký tự trong ô dữ liệu. hàm sẽ trả về số ký tự có trong chuổi hoặt có thể cọi lại độ dài của chuỗi.

Trong đó:

Text: Chuỗi ký tự cần đếm.

Ví dụ Hàm Len

  • ví dụ 1: Đo độ dài trong của ký tự trong ngoặt : "acb acb". ta sử dụng hàm len như sau =Len(acb acb)= 7 vì có 1 ký tự trắng trong chuỗi.
  • ví dụ 2: Đếm số ký tự trong chuổi được cho trước ở trong hình.

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm Len - hình 1

Theo như đề bài chúng ta sẽ sữ dụng hàm len đế đếm độ dài của chuỗi.

Công Thức: = LEN(A5)

Trong đó:

A5: là ô chứa chuỗi cần đo độ dài.

Khi sử dụng công thức chúng ta sẽ thấy được kết quả như hình bên dưới.

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm Len - hình 2

ví dụ 5: mình sẽ kết hợp gửi sử dụng hàm Len và hàm MID để lấy ra chuỗi cần minh mong muốn.

Kết hợp giữa hàm LEN và Hàm MID

Đề bài: Lấy 2 ký tự số trong ô Mã HS như trong hình.

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm Len - hình 3

Theo để bài ta dùng công thức kết hợp giữa hàm MID và hàm LEN

Công thức: =MID (D6, 3, LEN (D6) – 4)

Trong đó:

D6: là chuổi cần cắt chuổi

3: Vị trí bắt đầu cắt chuổi.

Tổ hợp hàm (LEN(D6)-4)= 2. vậy có nghĩa là cắt 2 ký tự trong chuổi cần cắt.

Ta sẽ được kết quả như sau:

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm Len - hình 4

Vậy là chúng ta biết cách đếm độ dài chuổi trong file excel mà mình mong muốn. ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp giữa hàm MID, Hàm IF để giải quyết các bài toán phực tạp hơn.