Hàm MID – Hàm cắt chuổi trong excel

Hàm MID là hàm cắt chuổi trong trong excel giúp bạn lấy ra các ký tự hoặt chuổi ký tự mà bạn mong muống trong một chuổi ký tự nhất định trong vùng dữ lệu. [caption id="" align="aligncenter" width="328"]

Bài viết liên quan

Hàm MID là hàm cắt chuổi trong trong excel giúp bạn lấy ra các ký tự hoặt chuổi ký tự mà bạn mong muống trong một chuổi ký tự nhất định trong vùng dữ lệu.

cach su dung hàm MID trong excel
Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong excel

Cách sử dụng hàm MID

Công Thức: MID(text,m,n)

ý nghĩa :  hàm mid dùng để cắt chuổi ký tự mong muốn ra khỏi chuổi ký tự nào đó trong file excel.

trong đó:

Text: chuổi ký tự cần cắt.

M: vì trí ban đầu cần cắt trong chuổi ký tự

n: số ký tự cần cắt ra tự chuổi

Ví dụ  hàm MID trong excel

vd1:  Chúng ta có chuổi taichua.com  mình muốn cắt chuỗi “chua” trong chuổi taichua.com mình dùng công thức MID(“taichua.com”,4,4) = ‘Chua’. ở ví dụ dưới các bạn sẽ đươc hiểu rõ hơn.

vd2: lọc mã tĩnh của học viên. mã tỉnh là số chính giửa của ô dữ liệu mã học viên như hình bên dưới:

cách sử dụng hàm MID trong excel

Theo để bài chúng ta sẽ sử dụng hàm MID để tìm mã tỉnh.

Công Thức = MID (D6,3,2)

Trong đó:

D6: là chuổi ký tự cần cắt

3: là vị trí bắt đầu cắt chuổi.

2: là số ký tự được cắt trong chuổi.

Sau khi sử dụng công Thức ta sẽ có kết quả như hình bên dưới.

cách sử dụng hàm MID

Để có kết quả các ô phía dưới bạn chỉ cần copy công thức thì sẽ có kết quả ở ô E7 : 26 và E10: 08.

Hàm sumif cũng là một hàm phổ biến trong excel dùng để tính tổng có điều kiện trong bảng dữ liệu được cho trước.ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm các tìm các giá trị theo hàng hang ngang với hàm vlookup, tìm giá trị theo hàng dọc với hàm hlookup. hoặt hàm đếm các ô dự liệu rỗng thì chúng ta sẽ sữ dụng hàm countblank.

 

Tin liên quan