Hàm MODE trong Excel – Hướng dẫn cách dùng

Ý nghĩa hàm MODE giúp bạn tìm ra một số có tần suất nhiều nhất trong một tập dữ liệu được chọn , hàm này tương thích trong xác suất thống kê. Nó có khá nhiều ứng dụng trong việc tìm kiếm ví dụ như tìm kiếm ra những người có cùng...

Bài viết liên quan

Ý nghĩa hàm MODE giúp bạn tìm ra một số có tần suất nhiều nhất trong một tập dữ liệu được chọn , hàm này tương thích trong xác suất thống kê. Nó có khá nhiều ứng dụng trong việc tìm kiếm ví dụ như tìm kiếm ra những người có cùng độ tuổi và xuất hiện nhiều nhất trong danh sách cho trước

Cú pháp : MODE (số 1 , [số 2] ,…)

Trong đó

+ Số 1: là đối số dạng số thứ nhất mà bạn cần tính toán là tham số bắt buộc

+ Số 2: Là đối số dạng thức 2, 3 mà bạn muốn tính toán là tham số tùy chọn

Chú ý:

– Đối số ở đây có thể là số, tên , mảng hoặc tham chiếu có chứa số

– Nếu đối số là tham chiếu , mảng có chữa giá trị lo-gic, văn bản hay ô trống thì giá trị này sẽ bị bỏ qua tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm

– Đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đối thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Hướng dẫn sử dụng hàm MODE trong Excel

Bạn hãy nhập vào Excel các giá trị thực tế của bạn tương ứng với các tham số của hàm trong các ô Excel. Ví dụ này nhé

hàm MODE trong Excel

Cho ví dụ như bảng

Công thức tại ô C11 = MODE(C6,C7,C8,C9,C10) Và kết quá trả về sẽ nhận được là 5 vì số 5 xuất hiện nhiều nhất với 3 lần:

hàm MODE trong Excel

Kết quả thu được

Với bài viết trên bạn đã biết các sử dụng hàm MODE trong Excel rồi đó nhé. Đây là một hàm ứng dụng để tìm kiếm và đánh giá dữ liệu rất hữu ích.  Với hàm này bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về tập dữ liệu của mình rồi nhé.

Tin liên quan