Hướng dẫn sử dụng hàm NORMDIST

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 888
Đánh giá: (1 đánh giá)
Taichua.com đã cung cấp cho bạn đọc rất nhiều các bài viết xung quanh lĩnh vực Excel và bài viết này chúng tôi đề cập đến hàm phân phối xác suất hàm Excel trong Excel. Hãy cùng theo dõi bài viết bạn n

Bài viết liên quan

Excel hộ cho người dùng rất nhiều ứng dụng khác nhau từ vẽ biểu đồ, các hàm tính toàn trong Excel giúp cho bạn giải quyết được các bài toán thực tế của mình.

Taichua.com đã cung cấp cho bạn đọc rất nhiều các bài viết xung quanh lĩnh vực Excel và bài viết này chúng tôi đề cập đến hàm phân phối xác suất hàm Excel trong Excel. Hãy cùng theo dõi bài viết bạn nhé.

Công thức hàm NORMDIST trong Excel, ví dụ và cách dùng

Hàm NORMDIST trong Excel có ý nghĩa là hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định. Hàm có ứng dụng rất nhiều trong việc thống kế báo cáo bao gồm cả việc kiểm tra giải thuyết. Hàm NORMDIST náy áp dụng cho các phiên bản Office 2003, Office 2007 , Office 2010, Office 2013.

 • Cú pháp: NORMDIST (x, mean, standard_dev, cumalative)

Trong đó:

 • x : giá trị muốn tính phân phối, tham số bắt buộc.
 • mean : giá trịn trung bình công số học của phân phối, tham số bắt buộc.
 • standard_dev: độ lệch chuẩn của phân phối, tham số bắt buộc
 • cumalative: Giá trị logic xác định dạng hàm. Tham số bắt buộc.
 • cumalative=true: Trả về kết quả của hàm phân bố tích lũy
 • cumalative=false: Trả về kết quả của hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

 • Khi mean và standard_dev không phải là số thì giá trị trả về #VALUE!
 • Nếu standard_dev <=0  trả về lỗi #NUM.

Đi vào ví dụ cụ thể:

 • Trường hợp Cumalative=true:

Hướng dẫn sử dụng hàm NORMDIST - bước 1

Hàm NORMDIST với Cumalative=true

 

 • Trường hợp Cumalative=false:

Hướng dẫn sử dụng hàm NORMDIST - bước 2

Hàm NORMDIST với Cumalative= false

Trường hợp báo lỗi:

 • Mean và standard_dev không phải số.

Hướng dẫn sử dụng hàm NORMDIST - bước 3

Hàm NORMDIST báo lỗi

+ Standard_dev<=0

Hướng dẫn sử dụng hàm NORMDIST - bước 4

Hàm NORMDIST báo lỗi

Bài viết trên chúng tôi đã hưỡng dẫn bạn sử dụng hàm NORMDIST trong Excel nhằm tính toán cũng như phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình của bảng. Ngoài ra Excel còn cung cấp rất nhiều hàm phân phối xác suất khác nữa bạn hãy tìm hiểu để áp dụng cho tính toán trên máy tính bảng bạn nhé.

Hướng dẫn sử dụng hàm NORMDIST - bước 5