Hàm Offset - Hướng dẫn sử dụng hàm Offset trong Excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 514
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm OFFSET trong Excel là hàm trả về giá trị tham chiếu đến một vùng nào đó trong bản dữ liệu. Hàm được tính bằng 1 ô hay một dãy  bắt đầu với  số dòng hoặc số cột đã được chỉ định trước.

Bài viết liên quan

Hàm OFFSET trong Excel là hàm trả về giá trị tham chiếu đến một vùng nào đó trong bản dữ liệu. Hàm được tính bằng 1 ô hay một dãy  bắt đầu với  số dòng hoặc số cột đã được chỉ định trước.

hàm trả về giá trị tham chiếu trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Offset

Cách sử dụng hàm OFFSET trong Excel

Cú pháp: =OFFSET(reference, rows, cols, height, width)

Ý nghĩa: Lấy giá trị được đinh sẵn với số dòng và số cột cho trước.

Trong đó:

 • Reference: Là điểm xuất phát để khởi tạo vùng tham chiếu mới, hay còn gọi là vùng tham chiếu cơ sở.
 • Rows: Là số dòng nằm bên trên hoặt bên dưới của vùng tham chiếu cơ sở Reference.
 • Cols: Là số cột nằm bên trái hoặt bên phải của của vùng tham chiều cơ sở Reference.
 • Height: Đó là số dòng của vùng tham chiếu trả về.
 • Width: Chính là số cột của vùng tham chiếu trả về.

Lưu ý:

 • Reference chỉ đến một ô hoặc một dãy ô liên tục .Nếu sai thì  hàm sẽ trả về lỗi là  #VALUE!.
 • Hàng là số dương quy định bên dưới hoặc số âm quy định là bên trên.
 • Cột là số dương quy định là bên phải và số âm quy định bên trái của vùng tham chiếu cở sở.
 • Height và width bắt buộc phải là số dương nha.
 • Nếu Rows và Cols có giá trị vượt ra khỏi đường biên của bảng tính. Thì hàm OFFSET sẽ trả về giá trị lỗi#REF!.
 • Nếu đối số chiều cao và độ rộng không được nhắc tới trong công thức. Hàm sẽ mặc định hàm sẽ  có cùng chiều cao và độ rộng với vùng tham chiếu.

Các ví dụ về cách sử dụng hàm OFFSET

Ví dụ 1: Xem ví dụ này các bạn sẽ thấy rõ hơn nhé.

Đề bài: Từ vị ví con trỏ đang nằm mở ô C9, hãy lấy giá trị của ô E10 như trong hình.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm OFFSET trong Excel - hình 1

Ta sẽ sử dụng hàm OFFSET như sau:

Công Thức: = OFFSET(c9,1,2)

Ý nghĩa: để lấy được giá trị của E10 ta phải duy chuyển con trỏ xuống 1 dòng và di chuyển con trỏ sang bên phải 2 cột nhé nhé. Vậy ta sẽ được kết quả là : 4000000.

Trong đó:

 • c9: Vùng dữ liệu cơ sở
 • 1: Số Rows phải di chuyển
 • 2: Số cols phải di chuyển.

Ví dụ 2: Hình ảnh minh hoạ cho trường hợp lỗi. Tìm hiểu xem nguyên nhân nha.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm OFFSET trong Excel - hình 2

Ngoài ra hãy tham khảo cách sử dụng hàm index để tìm vị trí trong bảng tính có vị trí cột và dòng cho sẵn nhé.