Hàm PRODUCT – Hàm tính tích trong excel

Hàm Product là hàm tính tích các giá trị số trong vùng dữ liệu chọn sẵn. Taichua.com sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về hàm này. [caption id="" align="aligncenter" width="399"]

Bài viết liên quan

Hàm Product là hàm tính tích các giá trị số trong vùng dữ liệu chọn sẵn. Taichua.com sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về hàm này.

cách su dung ham product
Hướng dẫn sử dụng hàm product

Cách sử dụng hàm Product.

Cú Pháp:  = PRODUCT (number 1, number 2, …numberN.)

Ý Nghĩa: Tính tổng các số number1, number 2.

Trong đó:

number 1:  số thứ 1 cần tích tích.

number 2: số thứ 2 cần tính tích.

numberN : số thứ N cần tính tích.

N có thể lên tới 256 số. nhưng đối với excel 2003 thì hàm chỉ có thể tinh được 30 số.

Ví dụ hàm product

vd1: Tính tích các số 1,2,3,4 như trong hình sau:

cách sử dung hàm product

Theo như đề bài chúng ta  có cách để tính tích các số như sua:

cách thứ 1:

công thức: 1*2*3 =6. cách này là cách thủ công của chúng ta hay dùng, nhưng đối với số lớn chúng tính các số này rất khó khăn.

Cách thứ 2: chúng ta sử dụng hàm product trong excel để tính toán nhanh hơn

Công Thức: =PRODUCT(B4:B6) hoặt =PRODUCT(1,2,3) = 6

Trong đó:

B4:B6: là chuỗi dãy số cần tính tích.

Áp dụng công thức ta sẽ được kết quả như hình.

cach su dung ham product

Nhưng vậy bạn đã hiểu rõ được cách sử dụng hàm tính tích trong excel. Ngoài hàm Product thì các bạn cũng có thể sử dụng hàm Sum, hàm Sumif, hàm sumproduct để tính tổng, hoặt tính tổng tích các dãy số được cho sẵn trong vùng dữ liệu. Hàm nối chuỗi trong excel, hàm tìm kiếm vị trí. Ngoài ra bạn cũng có thể update microsoft office 2010 tại trang taichua.com. Microsoft office 2010 hỗ trợ nhiều tính năng hơn và các biên độ sử dụng của hàm cũng tăng hơn so với micsoft office 2003. Công thức excel hoặt cách hướng dẫn sử dụng excel bạn có thể tham khảo thêm tại trang hướng dẫn của taichua.com với link là taichua.com/tip.

Tin liên quan