Hàm Right – Hàm cắt chuỗi trong excel

Hàm Right là hàm cắt chuỗi trong excel tính tứ ký tự bên phải trong vùng dữ liệu. Với những trương hợp khác nhua chúng ta sẽ sử dụng  hàm linh hoặt hơn trong việc thông kê và cắt ghép chuỗi trong excel. [caption id="" align="aligncenter" width="383"]

Bài viết liên quan

Hàm Right là hàm cắt chuỗi trong excel tính tứ ký tự bên phải trong vùng dữ liệu. Với những trương hợp khác nhua chúng ta sẽ sử dụng  hàm linh hoặt hơn trong việc thông kê và cắt ghép chuỗi trong excel.

cach su dung hàm right
Hướng Dẫn hàm right trong excel

Cách sử dụng hàm Right.

Cú pháp  RIGHT(text, n)

ý nghĩa: cắt ký tự trong chuổi text với số ký tự cần cắt là n. Chuỗi bị cắt sẽ bắt đầu từ ký tự bên phải.

Trong đó:

Text: là chuỗi ký tự sẽ cắt dữ liệu.

n : số ký tự cần sẽ cắt trong trong chuỗi.

Ví dụ hàm Right.

vd1: Hãy cắt ký tự “com” trong chuỗi taichua.com .Ta sẽ dụng hàm Right để cắt chuỗi.

Công Thức: Right(taichua.com, 3) = com

Trong đó:

taichua.com : là chuỗi ký tự cần cắt.

3: số ký tự sẽ cắt ra trong chuỗi.

vd2: Lấy Mã Tỉnh của mỗi học sinh bằng cách lấy chuỗi ký tự cuối cùng trong cột Mã HS trong bảng dữ liệu học sinh được cho sẵn phí bên dưới.

cach su dung ham right

Theo đề bài ta sử dụng  Hàm Right để lấy Mã Tỉnh cho tất cả học sinh trong bảng số liệu.

Công Thức: =Right(D6) hoặt =Right(D6,1).

Trong đó:

D6: Ô dữ liệu chứa chuỗi cần cắt ký tự. Không có tham số đi kem thì mặt định hàm RIGHT sẽ cắt 1 ký tự tính từ bên phải chuỗi. Kết quả như hình bên dưới. nếu muốn cho hết tất cả học sinh bạn chỉ cần copy công thức xuốn phía dưới nha.

cach su dung ham right

Như vậy taichua.com đã giới thiệu các bạn tất cả hàm cắt chuỗi cơ bản trong excel. Các bạn có thể kết hợp với các hàm khác nhau để tìm ra các công thức nâng cao hơn. kết hợp hàm để giải quyết được các bài toán khác nhau trong ứng dụng văn phòng của mình nhé.

 

Tin liên quan