Hàm SUMPRODUCT - Hàm tính tổng các phần tử mảng trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 755
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm SUMPRODUCT là hàm tính tổng các tích của các phần tử trong mảng bao bồm một dãy giá trị liên tiếp nào đó.

Bài viết liên quan

Hàm SUMPRODUCT là hàm tính tổng các tích của các phần tử trong mảng bao bồm một dãy giá trị liên tiếp nào đó. Nhờ Hàm SUMPRODUCT chúng ta có thể tính được tổng các tích phần tự của một hay nhiều mảng.

cách sử dụng hàm sumproduct

Hướng dẫn sử dụng hàm tính tổng phần tử mạng trong excel

Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT - Hàm tính tổng của tích các phần tử mảng trong excel.

Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, [Array2], [Array3],…[ArrayN])

Ý Nghĩa: Tính tổng các tích của các phần tử trong mảng.

Trong đó:

Array1: mảng thứ nhất cần tính.

[Array2]: mảng thứ 2 cần tính.

[Array3] : mảng thứ 3 cần tính.

[ArrayN]: mảng thứ N cần tính.

các bạn đã hiểu sơ về cấu trúc hàm rồi nha. taichua.com sẽ làm rõ hơn hàm về ví dụ này nhé:

Ví dụ Hàm SUMPRODUCT

ví dụ 1: Tính tổng doanh thu bán được cho một tạp hoá với các dữ liệu được cho ở bản bên dưới.

hướng dẫn cách sử dụng hàm sumproduct - hình 1

Theo như để bài chúng ta sẽ có 2 cái tính

Cách Thứ 1: Chúng ta tính doanh thu từng sản phẩm rồi dùng SUM để cộng lại với nhau thì sẽ ra doanh thu của cửa hàng.

Công Thức: =SUM(10*5,15*6,20*8,50*10) = 800.với cách này thì chúng ta rất mất thời gian cho việc tính toán với bài toán này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính toán một cách nhanh chóng

Cách 2: Dùng Hàm SUMPRODUCT

Công Thức: =SUMPRODUCT(B4:B7,C4:C7)

Trong đó:

B4:B7: Là mảng cần tính tổng thức 1.

C4:C7: Là mảng cần tính tổng thức 2.

Sau khi dùng công thức chúng ta sẽ thấy kết quả như trong hình nhé:

cách sử dụng hàm sumproduct - hình 2

Như vậy kết quả chúng ta đạt là 800 đối với các loại bài toán như thế này các bạn có thể dùng 2 cách để tính. Cách thứ 1 là các làm bằng tay không mất thời gian. Nếu các bạn đã biết được HÀM SUMPRODUCT thì chúng ta sử dụng để tính toán dễ dàng và không mất thời gian cho thống kê của bạn.