Hướng dẫn sử dụng hàm tài chính trong Excel

Lượt Xem: 150
Đánh giá: (1 đánh giá)
Excel là một phần mềm dùng hỗ trợ tính toán những phép toán khó đặc biệt là những phép toán liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, tài sản, các khoản cho vay, thuế.

Bài viết liên quan

Excel là một phần mềm dùng hỗ trợ tính toán những phép toán khó đặc biệt là những phép toán liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, tài sản, các khoản cho vay, thuế.

Hàm tài chính trong excel

Với những tính toán phức tạp mà phương pháp thông thường tính bằng tay không dễ dàng gì để có thể thực hiện thậm chí còn có thể mắc những lỗi sai dẫn đến những liên lụy nguy hiểm thì Excel là một phần mềm hỗ trợ cần thiết với một loạt các hàm hữu ích. Bài này  chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những hàm tài chính trong excel thường dùng nhất

Hàm tài chính trong execel đầu tiên

 • Hàm ACCRINT trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ.
 • Hàm AMORDEGRC để trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán bằng cách dùng hệ số khấu hao.
 • Hàm AMORLINC trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán.
 • Hàm COUPDAYBS để trả về số ngày từ lúc bắt đầu kỳ hạn phiếu lãi đến ngày thanh toán.
 • Hàm COUPDAYS để trả về số ngày trong kỳ hạn phiếu lãi có chứa ngày thanh toán.
 • Hàm COUPDAYSNC để trả về số ngày từ ngày thanh toán đến ngày phiếu lãi kế tiếp.
 • Hàm COUPNCD để trả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày thanh toán.
 • Hàm COUPNUM để trả về số phiếu lãi có thể thanh toán giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn.
 • Hàm COUPPCD để trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày thanh toán.

Hàm tài chính trong excel

 • Hàm CUMIPMT để trả về tiền lãi lũy tích được trả giữa hai kỳ.
 • Hàm CUMPRINC trả về tiền vốn lũy tích được trả cho một khoản vay giữa hai kỳ hạn.
 • Hàm DB để trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn cụ thể bằng cách dùng phương pháp giảm dần cố định.
 • Hàm DDB để trả về khấu hao của một tài sản cho một khoảng thời gian được xác định bằng cách dùng phương pháp giảm dần kép hoặc phương pháp khác mà bạn xác định.
 • Hàm DISC trả về mức chiết khấu cho một chứng khoán.
 • Hàm DOLLARDE để chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện như là phân số, thành một giá đôla, được thể hiện như là số thập phân.
 • Hàm DOLLARFR để chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện như là số thập phân, thành một giá đôla, được thể hiện như là phân số.
 • Hàm DURATION để trả về khoảng thời gian hàng năm của chứng khoán được thanh toán tiền lãi định kỳ.
 • Hàm EFFECT để trả về lãi suất hàng năm có hiệu lực.
 • Hàm FV để trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư.
 • Hàm FVSCHEDULE để trả về giá trị tương lai của tiền vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi mức lãi gộp.

Hàm tài chính trong excel

Các hàm tài chính trong excel

Hàm tài chính trong excel kế tiếp

 • Hàm INTRATE để trả về lãi suất cho một chứng khoán được đầu tư toàn bộ.
 • Hàm IPMT trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư trong một kỳ hạn đã cho.
 • Hàm IRR trả về suất sinh lợi nội bộ cho các chuỗi dòng tiền mặt.
 • Hàm ISPMT tính tiền lãi được trả trong một kỳ hạn đã xác định của một khoản đầu tư.
 • Hàm MDURATION trả lại khoảng thời gian sửa đổi theo Macauley cho chứng khoán với mệnh giá giả định 100 USD.
 • Hàm MIRR trả về suất sinh lợi nội bộ mà tại đó các dòng tiền tích cực và tiêu cực được tính toán ở các mức khác nhau.
 • Hàm NOMINAL trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm.
 • Hàm NPER trả về số kỳ hạn cho một khoản đầu tư.
 • Hàm NPV trả về giá trị hiện tại thuần của một khoản đầu tư dựa trên một chuỗi các dòng tiền định kỳ và một mức chiết khấu.
 • Hàm ODDFPRICE trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ.
 • Hàm ODDFYIELD trả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ.
 • Hàm ODDLPRICE trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ.
 • Hàm ODDLYIELD trả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ.
 • Hàm PDURATION trả về số kỳ hạn được yêu cầu bởi một khoản đầu tư để đạt đến một giá trị đã xác định.
 • Hàm PMT trả về thanh toán định kỳ cho một niên kim.

Hàm tài chính trong excel tiếp theo

 • Hàm PPMT trả về số tiền thanh toán trên tiền vốn cho một khoản đầu tư cho một kỳ hạn đã cho.
 • Hàm PRICE trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi định kỳ.
 • Hàm PRICEDISC trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán được chiết khấu.
 • Hàm PRICEMAT trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn.
 • Hàm PV trả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư.
 • Hàm RATE trả về lãi suất trên mỗi kỳ hạn của một niên kim.
 • Hàm RECEIVED trả về số lượng nhận được khi tới hạn cho chứng khoán đầu tư đầy đủ.
 • Hàm RRI trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư.
 • Hàm SLN trả về khấu hao đều của tài sản cho một kỳ hạn.

 

Hàm tài chính SLN trong excel

Hàm SLN

Hàm tài chính trong Excel còn lại

 • Hàm SYD trả về số khấu hao tổng cả năm của tài sản cho một kỳ hạn đã xác định.
 • Hàm TBILLEQ trả về lợi tức trái phiếu đổi ngang cho trái phiếu Kho bạc.
 • Hàm TBILLPRICE trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD cho trái phiếu Kho bạc.
 • Hàm TBILLYIELD trả lại lợi tức cho trái phiếu Kho bạc.
 • Hàm VDB trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn đã xác định hoặc kỳ hạn một phần bằng cách dùng phương pháp giảm dần.
 • Hàm XIRR trả về suất sinh lợi nội bộ của một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải theo định kỳ.
 • Hàm XNPV trả về giá hiện tại thuần của một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải theo định kỳ.
 • Hàm YIELD trả về lợi tức trên chứng khoán trả lãi định kỳ.
 • Hàm YIELDDISC trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán được chiết khấu; ví dụ, một trái phiếu Kho bạc.
 • Hàm YIELDMAT trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn.

Trên đây là những hàm tài chính trong excel hay dùng giúp cho bạn có thể áp dụng được hàm thích hợp vào trong công việc để cho việc tính toán được hiệu quả hơn

Người dùng đánh giá

Đánh giá
Trên 1 phiếu bầu
1 sao 0
2 sao 0
3 sao 0
4 sao 0
5 sao 1


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Hàm Hlookup trong excel - Hướng dẫn cách sử dụng chi tiết từ cơ bản tới nâng cao

Hàm Hlookup trong excel là hàm khá thông dụng cho những người hay sử dụng Excel để thống kê, hiểu...

Hàm EOMONTH trong Excel - Trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày xác định

Hàm EOMONTH trong Excel là hàm trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày...

Hàm EDATE trong Excel – Hàm tính ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn

Hàm EDATE trong Excel là hàm trả về một ngày tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc...

Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel – Ước tính, tính độ lệch chuẩn trong Excel

Hàm DSTDEV trong Excel, hàm DSTDEVP trong Excel là những hàm với chức năng dùng để ước tính, tính độ...

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel – Ước tính và tính phương sai trong Excel

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel là hàm ước tính, tính phương sai trên cơ sở dữ liệu. Hàm...

Hàm DAY trong Excel - Trả về ngày của ngày, tháng, năm

Bạn cần thực hiện một phải tính toán số ngày, tháng, năm. Thậm chí bạn phải chuyển đổi định...

Hàm DATEVALUE trong Excel - Chuyển đổi ngày tháng năm từ văn bản sang số

Hàm DATEVALUE trong Excel là hàm chuyển đổi ngày tháng năm từ định dạng văn bản sang số sê-ri...

Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel - Tìm vị trí chuỗi văn bản

Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel là hai hàm giúp người dùng có thể tìm được vị trí...

Cách dùng hàm DAYS trong Excel để trả về số ngày giữa hai ngày

Nếu muốn thực hiện một phép tính toán liên quan đến các ngày tháng, ngoài việc thủ...

Cách dùng hàm DATE trong Excel để trả về kết quả ngày tháng năm

Hàm DATE trong Excel là hàm tính toán trả về kết quả ngày tháng năm dựa theo định dạng...


Trang 1

Trang 2

HƯỚNG DẪN CÁCH COPY NHẠC, HÌNH ẢNH, VIDEO VÀO USB THẺ NHỚ

Copy nhạc, file, hình ảnh, video vào USB, thẻ nhớ, hay ổ cứng  được hiểu là cách mà chúng...

Hướng dẫn làm game ô chữ trên PowerPoint

PowerPoint là một công cụ hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những Slide để trình chiếu. Bạn có thể sử...

File Word bị khóa phải mở như nào

Word 2013 là một phần mềm thuộc bộ  Microsoft Office 2013. Nó được bổ sung vào khá nhiều tính...

Cách sửa lỗi We Can't Set Up Mobile Hotspot trên Windows 10

Đã có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về cho chúng tôi hỏi phương pháp khắc phục lỗi “We...

Akamai và những điều bạn chưa biết

Akamai là gì ? Akamai NetSession Interface là gì? Để các bạn dễ hiểu nhất thì có thể định...

Hướng dẫn cách sửa lỗi font chữ file PDF bằng Foxit Reader

Bạn đang muốn mở một tài liệu PDF bằng phần mềm Foxit Reader nhưng lại gặp một lỗi là PDF hiển thị bị lỗi...

Cách sửa lỗi hàm SUM không cộng được khi sử dụng Excel

Hàm SUM trong excel là hàm tính tổng khi sử dụng hàm SUM đôi lúc gặp lỗi, khiến người dùng...

Chuyển PDF dạng ảnh sang Word mà text không bị lỗi Font chữ

Việc chuyển đổi từ file PDF dạng ảnh sang Word luôn là một vấn đề được khá nhiều bạn đọc quan tâm....

Xoá bỏ Formatting trong Word

Khi bạn copy một đoạn văn bản nào đó rất có thể văn bản của bạn đã được Format theo ý của...

Cách vẽ sơ đồ tư duy bằng PowerPoint

Với PowerPoint bạn có thể thực hiện vẽ các biểu đồ, số liệu thống kế nhằm phục vụ cho trình chiếu,...


Trang 1

Trang 2