Hướng dẫn sử dụng hàm tài chính trong Excel

Lượt Xem: 414
Đánh giá: (1 đánh giá)
Excel là một phần mềm dùng hỗ trợ tính toán những phép toán khó đặc biệt là những phép toán liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, tài sản, các khoản cho vay, thuế.

Bài viết liên quan

Excel là một phần mềm dùng hỗ trợ tính toán những phép toán khó đặc biệt là những phép toán liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, tài sản, các khoản cho vay, thuế.

Hàm tài chính trong excel

Với những tính toán phức tạp mà phương pháp thông thường tính bằng tay không dễ dàng gì để có thể thực hiện thậm chí còn có thể mắc những lỗi sai dẫn đến những liên lụy nguy hiểm thì Excel là một phần mềm hỗ trợ cần thiết với một loạt các hàm hữu ích. Bài này  chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những hàm tài chính trong excel thường dùng nhất

Hàm tài chính trong execel đầu tiên

 • Hàm ACCRINT trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ.
 • Hàm AMORDEGRC để trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán bằng cách dùng hệ số khấu hao.
 • Hàm AMORLINC trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán.
 • Hàm COUPDAYBS để trả về số ngày từ lúc bắt đầu kỳ hạn phiếu lãi đến ngày thanh toán.
 • Hàm COUPDAYS để trả về số ngày trong kỳ hạn phiếu lãi có chứa ngày thanh toán.
 • Hàm COUPDAYSNC để trả về số ngày từ ngày thanh toán đến ngày phiếu lãi kế tiếp.
 • Hàm COUPNCD để trả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày thanh toán.
 • Hàm COUPNUM để trả về số phiếu lãi có thể thanh toán giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn.
 • Hàm COUPPCD để trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày thanh toán.

Hàm tài chính trong excel

 • Hàm CUMIPMT để trả về tiền lãi lũy tích được trả giữa hai kỳ.
 • Hàm CUMPRINC trả về tiền vốn lũy tích được trả cho một khoản vay giữa hai kỳ hạn.
 • Hàm DB để trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn cụ thể bằng cách dùng phương pháp giảm dần cố định.
 • Hàm DDB để trả về khấu hao của một tài sản cho một khoảng thời gian được xác định bằng cách dùng phương pháp giảm dần kép hoặc phương pháp khác mà bạn xác định.
 • Hàm DISC trả về mức chiết khấu cho một chứng khoán.
 • Hàm DOLLARDE để chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện như là phân số, thành một giá đôla, được thể hiện như là số thập phân.
 • Hàm DOLLARFR để chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện như là số thập phân, thành một giá đôla, được thể hiện như là phân số.
 • Hàm DURATION để trả về khoảng thời gian hàng năm của chứng khoán được thanh toán tiền lãi định kỳ.
 • Hàm EFFECT để trả về lãi suất hàng năm có hiệu lực.
 • Hàm FV để trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư.
 • Hàm FVSCHEDULE để trả về giá trị tương lai của tiền vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi mức lãi gộp.

Hàm tài chính trong excel

Các hàm tài chính trong excel

Hàm tài chính trong excel kế tiếp

 • Hàm INTRATE để trả về lãi suất cho một chứng khoán được đầu tư toàn bộ.
 • Hàm IPMT trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư trong một kỳ hạn đã cho.
 • Hàm IRR trả về suất sinh lợi nội bộ cho các chuỗi dòng tiền mặt.
 • Hàm ISPMT tính tiền lãi được trả trong một kỳ hạn đã xác định của một khoản đầu tư.
 • Hàm MDURATION trả lại khoảng thời gian sửa đổi theo Macauley cho chứng khoán với mệnh giá giả định 100 USD.
 • Hàm MIRR trả về suất sinh lợi nội bộ mà tại đó các dòng tiền tích cực và tiêu cực được tính toán ở các mức khác nhau.
 • Hàm NOMINAL trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm.
 • Hàm NPER trả về số kỳ hạn cho một khoản đầu tư.
 • Hàm NPV trả về giá trị hiện tại thuần của một khoản đầu tư dựa trên một chuỗi các dòng tiền định kỳ và một mức chiết khấu.
 • Hàm ODDFPRICE trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ.
 • Hàm ODDFYIELD trả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ.
 • Hàm ODDLPRICE trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ.
 • Hàm ODDLYIELD trả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ.
 • Hàm PDURATION trả về số kỳ hạn được yêu cầu bởi một khoản đầu tư để đạt đến một giá trị đã xác định.
 • Hàm PMT trả về thanh toán định kỳ cho một niên kim.

Hàm tài chính trong excel tiếp theo

 • Hàm PPMT trả về số tiền thanh toán trên tiền vốn cho một khoản đầu tư cho một kỳ hạn đã cho.
 • Hàm PRICE trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi định kỳ.
 • Hàm PRICEDISC trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán được chiết khấu.
 • Hàm PRICEMAT trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn.
 • Hàm PV trả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư.
 • Hàm RATE trả về lãi suất trên mỗi kỳ hạn của một niên kim.
 • Hàm RECEIVED trả về số lượng nhận được khi tới hạn cho chứng khoán đầu tư đầy đủ.
 • Hàm RRI trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư.
 • Hàm SLN trả về khấu hao đều của tài sản cho một kỳ hạn.

 

Hàm tài chính SLN trong excel

Hàm SLN

Hàm tài chính trong Excel còn lại

 • Hàm SYD trả về số khấu hao tổng cả năm của tài sản cho một kỳ hạn đã xác định.
 • Hàm TBILLEQ trả về lợi tức trái phiếu đổi ngang cho trái phiếu Kho bạc.
 • Hàm TBILLPRICE trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD cho trái phiếu Kho bạc.
 • Hàm TBILLYIELD trả lại lợi tức cho trái phiếu Kho bạc.
 • Hàm VDB trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn đã xác định hoặc kỳ hạn một phần bằng cách dùng phương pháp giảm dần.
 • Hàm XIRR trả về suất sinh lợi nội bộ của một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải theo định kỳ.
 • Hàm XNPV trả về giá hiện tại thuần của một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải theo định kỳ.
 • Hàm YIELD trả về lợi tức trên chứng khoán trả lãi định kỳ.
 • Hàm YIELDDISC trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán được chiết khấu; ví dụ, một trái phiếu Kho bạc.
 • Hàm YIELDMAT trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn.

Trên đây là những hàm tài chính trong excel hay dùng giúp cho bạn có thể áp dụng được hàm thích hợp vào trong công việc để cho việc tính toán được hiệu quả hơn

Người dùng đánh giá

Đánh giá
Trên 1 phiếu bầu
1 sao 0
2 sao 0
3 sao 0
4 sao 0
5 sao 1


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

-->

Accounting Helper - Đổi số thành chữ trong excel

Nhiều khi người dùng cần nhập hay đổi các chữ số thành chữ bình thường như số tiền bằng số được...

869

Hướng dẫn định dạng số trong excel từ chi tiết nhất

Để định dạng đơn giản một số trong excel như thêm dấu phân cách hàng nghìn hay những dấu thập...

814

Tổng hợp tất cả các cách sắp xếp sử dụng sort A to Z trong excel chi tiết nhất

Nếu là người làm việc thường xuyên với excel chắc chắn bạn sẽ phải sắp xếp các dữ liệu theo thứ...

929

Tổng hợp các cách đánh số trong excel nhanh nhất

Số thứ tự giúp cho người dùng có thể sắp xếp dễ dàng để đối chiếu các dữ liệu, do đó...

914

Hướng dẫn cố định hàng trong excel 2007, 2010, 2013, 2016

Nếu bạn là người làm việc thường xuyên với Office thì các thao tác cố định hàng trong...

806

Top 10 phần mềm đọc file pdf miễn phí tốt nhất

Định dạng file PDF khá phổ biến đối khi sử dụng tin học văn phòng, để biết được trong những file này...

604

Top 10 phần mềm chuyển file PDF sang Word không bị lỗi font

Trong quá trình chỉnh sửa, trích xuất các nội dung khi chuyển PDF sang Word thường hay sảy ra lỗi font chữ,...

1618

Hàm Hlookup trong excel - Hướng dẫn cách sử dụng chi tiết từ cơ bản tới nâng cao

Hàm Hlookup trong excel là hàm khá thông dụng cho những người hay sử dụng Excel để thống kê, hiểu...

818

Hàm EOMONTH trong Excel - Trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày xác định

Hàm EOMONTH trong Excel là hàm trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày...

979

Hàm EDATE trong Excel – Hàm tính ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn

Hàm EDATE trong Excel là hàm trả về một ngày tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc...

1020

Trang 1

Trang 2

File Word bị khóa phải mở như nào

Word 2013 là một phần mềm thuộc bộ  Microsoft Office 2013. Nó được bổ sung vào khá nhiều tính...

23769

HƯỚNG DẪN CÁCH COPY NHẠC, HÌNH ẢNH, VIDEO VÀO USB THẺ NHỚ

Copy nhạc, file, hình ảnh, video vào USB, thẻ nhớ, hay ổ cứng được hiểu là cách mà chúng ta...

18741

Chỉnh sửa file PDF bằng Foxit Reader - Chỉnh sửa file PDF nhanh và đơn giản nhất

Hiện nay khi khoa học kỹ thuật tiến bộ, lượng thông tin lan tràn đến chóng mặt và hiện tượng chôm...

15308

Hướng dẫn làm game ô chữ trên PowerPoint

PowerPoint là một công cụ hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những Slide để trình chiếu. Bạn có thể sử...

14964

Cách viết chữ kiểu thư pháp trên Word đẹp mắt

Hiện nay, có rất nhiều những cách tạo chữ kiểu vô cùng độc đáo và ấn tượng dành...

9876

Akamai và những điều bạn chưa biết

Akamai là gì ? Akamai NetSession Interface là gì? Để các bạn dễ hiểu nhất thì có thể định...

5957

Xoá bỏ Formatting trong Word

Khi bạn copy một đoạn văn bản nào đó rất có thể văn bản của bạn đã được Format theo ý của...

5599

Hướng dẫn khắc phục lỗi không mở được file excel

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ microsoft Office, các thông tin xử lý...

5597

Mẫu bìa giáo án, luận văn, báo cáo đẹp trong Word

Đối với người dùng máy tính, word là một trình soạn thảo văn bản vô cùng quen thuộc,...

5022

Cách đính kèm file vào Excel

Bạn đã từng nghe nhiều cụm từ đính kèm file, khi gửi tin nhắn qua email có đính kèm file, khi...

4829

Trang 1

Trang 2