Hàm TEXT trong excel – Hàm chuyển đổi một số thành văn bản

Khi bạn muốn chuyển đổi một số thành một văn bản thì bạn hãy nên sử dụng Hàm TEXT trong excel. Bởi hàm này sẽ rất hữu dụng khi bạn muốn kết hợp văn bản với các biểu tượng như : phần trăm, ký hiệu tiền tệ,.... Nếu bạn chưa rõ...

Bài viết liên quan

Khi bạn muốn chuyển đổi một số thành một văn bản thì bạn hãy nên sử dụng Hàm TEXT trong excel. Bởi hàm này sẽ rất hữu dụng khi bạn muốn kết hợp văn bản với các biểu tượng như : phần trăm, ký hiệu tiền tệ,…. Nếu bạn chưa rõ về hàm chuyển đổi một số thành văn bản thì chúng tôi mời bạn theo dõi bài viết này nhé.

 

Hàm TEXT trong Excel sẽ giúp bạn chuyển đổi một số thành một văn bản theo định dạng được cho trước. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm này nhé.

Cú pháp thực hiện : TEXT(number,format)

Trong đó:

+ Number: là số cần chuyển đổi

+ Format: là kiểu định dạng cho trước có thể dạng số hoặc ngày tháng.

Hướng dẫn sử dụng hàm TEXT trong excel.

Cho bảng tính Excel dưới đây. Hãy thực hiện các yêu cầu chuyển đổi như sau:

Hàm TEXT trong excel

Định dạng số: Tại ô E5, bạn nhập công thức chuyển đổi sang định dạng số. Khi đó, kết quả mà ta nhận được sẽ là:

Hàm TEXT trong excel

Định dạng tiền tệ: Tại ô E6, bạn nhập công thức chuyển đổi sang định dạng tiền tệ. Khi đó, kết quả mà ta nhận được sẽ là:

Hàm TEXT trong excel

Định dạng ngày tháng. Kết quả thu được khi định dạng ngày tháng (như hình bên dưới):

Hàm TEXT trong excel

Định dạng phần trăm. Kết quả thu được khi định dạng phần trăm (như hình bên dưới):

Hàm TEXT trong excel

Qua các ví dụ trên, bạn đã biết cách sử dụng hàm TEXT. Hãy áp dụng đúng công thức này để thu được các kết quả chính xác nhé.

Tin liên quan