Hướng dẫn sử dụng hàm thời gian trong Excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 881
Đánh giá: (1 đánh giá)

Bài viết liên quan

Khi thực hiện những phép tính trong excel bạn thường bắt gặp một số hàm thời gian phổ biến như Minute, hour, second...và một số hàm khác. Tuy nhiên bạn đã thực sự hiểu về hàm đó chưa? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về những hàm thời gian phổ biến trong excel.

Hàm Hour

  • Hàm Hour có cú pháp là HOUR (Serial-number) trong đó Serial-number là đối số bắt buộc, là thời gian bạn muốn chuyển đổi thành giờ có thể là một dạng văn bản, một số thập phân hoặc những hàm khác để.
  • Hàm Hour trả về một giá trị thời gian có dạng số nguyên nằm trong khoảng từ 0 - 23 giờ.

Hàm Minute

  • Hàm minute có cú pháp: MINUTE(Serial-number) tương tự như hàm HOUR thì Serial-number là đối số bắt buộc phải có, là thời gian muốn chuyển đổi thành phút.
  • Hàm Minute co phép chuyển đổi những giá trị thời gian thành phút trong biểu thức giờ phút giâu được trả về sưới dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 - 59.

Ví dụ: Cho bảng tính như hình dưới dây và yêu cầu tách số phút sang cột riêng thì ta tiến hành như sau:

Nhập công thức tại ô C6: =MINUTE(b6) và kết quả số phút sẽ được tách ra.

hàm công thức minute trong excel

Công thức của hàm MINUTE

 

Sao chép kết quả xuống những ô bên dưới để được kết quả cho cả cột.

Hàm thời gian trong excel

Kết quả sao chép của hàm Minute

Hàm SECOND

  • Hàm SECOND có cú pháp: SECOND(Serial-number) trong đó Serial-numbervẫn là giá trị bắt buộc muốn chuyển đổi thảnh giây.
  • Hàm Second trả về kết quả phần giây của giá trị thời gian dưới dạng số nguyên nằm trong khoảng từ 0 - 59.

Hàm Time

  • Hàm time có cú pháp: TIME(hour, minuts, second) trong đó Hour, minute, second lần lượt là giá trị giờ, phút, giây, là những tham số bắt buộc từ 0 - 32767.
  • Hàm TIME trả về một số thập phân trong một giá trị thời gian cụ thể nằm trong khoảng từ 0 - 0.99999999 tương ứng với thời gian từ 0:00:00 đến 23:59:59

Hàm TIMEVALUE

  • Hàm TIMEVALUE có cú pháp: TIMEVALUE(time_text) trong đó Time_text là chuỗi thể hiện giá trị thời gian được nhập vào và là một giá trị bắt buộc.
  • Hàm TIMEVALUE cho phép trả về giá trị thập phân của thời gian được nhập vào. Số thập phân là nằm trong khoảng từ 0 đến 0,99988426 tương ứng thể hiện các khoảng thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 SA) đến 23:59:59 (11:59:59 CH).

Đó là những hàm thời gian phổ biến trong excel để bạn có thể tùy vào từng trường hợp cụ thể để sử dụng các hàm để giải quyết bài toán của mình một cách hiệu quả nhất.