Hàm vlookup trong excel và cách sử dụng

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 977
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm Vlookup trong excel là hàm tra cứu và tham chiếu giúp hỗ trợ tìm kiếm nội dung trong bảng tính theo cột.

Bài viết liên quan

Hàm Vlookup trong excel là hàm tra cứu và tham chiếu giúp hỗ trợ tìm kiếm nội dung trong bảng tính theo cột. Và hàm Vlookup này có hai giá trị tìm kiếm đó là tìm kiếm ở giá trị tương đối và giá trị tuyệt đối để phục vụ cho các bạn tìm kiếm và tra cứu dữ liệu của bạn nhanh chóng và hiệu quả hơn. Để hiểu rõ hơn về hàm Vlookup này thì bạn hãy theo dõi các hướng dẫn tiếp theo bên dưới nhé.

Cú pháp hàm vlookup

VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup]).

 • Lookup_value: giá trị dùng để do tìm.
 • Table_array: vùng chứa dữ liệu trong bản phụ mà chúng ta cần tìm VD(A6:D10).
 • Col_index_num: lấy giá trị ở cột bao nhiêu trong bản phụ.
 • Range_lookup: dùng cho bạn muốn tìm chính xác hay tương đối, giá trự True tương ứng với 1, False tương ứng với giá trị 0.

Cách dò tìm tương đối trong hàm vlookup trong excel

Đối với cách dò tìm tương đối này thì sẽ cho chúng ta một kết quả nằm trong khoảng và không được chính xác chính xác như việc sử dụng cách dò tìm tuyệt đối. Để hiểu rõ vấn đề hơn cho việc tìm kiếm này thì bạn hãy xem ví dụ sau nhé. Hãy xếp loại học sinh theo số điểm tướng ứng trong bảng danh sách được cho ở hình ảnh minh hoạ bên bên dưới.

cách sự dụng hàm vloolup trong excel

Bài tập 1 sử dụng hàm vlookup

Để tìm được xếp loại của các học sinh trong bảng tính thì bạn phải sử dụng hàm Vlookup để đánh giá học sinh. Công thức cho ví dụ xếp loại này là VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1). Trong đó ý nghĩa các tham số là:

 • C6 là giá trị dò tìm bản.
 • $C$16:$D$20 là bảng phụ chứa thông số cho giá trị dò tìm.
 • 2 là lấy giá trị ở cột thứ 2 trong bảng phụ.
 • 1 là Cách dò tìm là tương đối.

cách sử dụng hàm vlookup trong excel

Kết quả sử dụng hàm vlookup excel.

Cách Dò Tìm Tuyệt Đối trong hàm vlookup trong excel

Với cách dò tìm tuyệt đối thì bạn sẽ tìm được chi tiết hơn cách dò tìm tương đối. Chúng tay hãy xem xét ví dụ bên dưới để có thể hiểu rõ hơn về cách dò tìm tương đối này. Hãy xét ví dụ sau: hãy điền thông tin "Quê quán" và "Trình độ" của các nhân viên vào bảng tính căn cứ vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

Cách sử dụng hàm vlookup

Bài tập 2 - dò tìm tuyệt đối

Theo như đề bài được cho ta sẽ sử dụng công thức ở vị trí ô E6 là =VLOOKUP(A6,$A$17:$C$25,2,0) với các tham số sẽ được giải thích phía bên dưới.

 • A6 là giá trị đem dò tìm trong bảng.
 • ,$A$17:$C$25 là bảng dò tìm (bảng phụ).
 • 2 là số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò (bảng phụ).
 • 0 là Kiểu dò tìm chính xác được quy định trong hàm.

cách sử dụng hàm vlookup

Công thức dò tìm tuyệt đối.

Tương tư như công thức phía trên ta sẽ tính cho ô "Trình độ". Ô F6 ta sẽ nhập công thức: =VLOOKUP(A6,$A$17:$C$25,3,0). Trong đó các tham số lần lượt là:

 • A6 là giá trị đem dò tìm trong bảng.
 • $A$17:$C$25 là bảng dò tìm (bảng phụ).
 • 3 là số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò (bảng phụ).
 • 0 là Kiểu dò tìm chính xác được quy định trong hàm.

Cách sử dung hàm vlookup

Kết quả cách dò tìm tuyệt đối.

Các lỗi thường gặp trong hàm VLOOKUP và cách khắc phục

Lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP

Khi sử dụng hàm Vlookup, nhiều người thường bị báo lỗi #N/A trong vlookup. Vậy đây là lỗi gì và cách khắc phục ra sao?

Thông thường, lỗi này thường được gặp phải ở 3 trường hợp sau:

Trường hợp 1:

Giá trị cần tìm kiếm không nằm trong cột đầu tiên của vùng dữ liệu chứa đối tượng mà bạn tìm kiếm.

Ví dụ: Cho bảng tính sau với yêu cầu truy xuất số lượng cải xoăn đã bán cho nơi khác. Ta sử dụng công thức =Vlookup(B13,A2:C10,2,FALSE), tuy nhiên kết quả trả về xuất hiện lỗi #N/A. Lý do là vùng dữ liệu bạn chọn phải bắt đầu từ cột B chứ không phải cột A, vì cột B mới là cột đầu tiên chứa dữ liệu mà bạn cần tìm kiếm.

Lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP

Lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP

Công thức đúng trong ví dụ này sẽ là: =Vlookup(B13,B2:C10,1,FALSE)

Do đó, bạn cần lưu ý: Đối với hàm Vlookup thì khi chọn quét vùng dữ liệu, phải bắt đầu quét cột đầu tiên là cột chứa dữ liệu mà bạn cần tìm kiếm.

Cách sửa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP

Cách sửa lỗi #N/A

Trường hợp 2: Giá trị dò tìm không nằm trong vùng dữ liệu được quét.

Trường hợp này xảy ra khi bạn quét vùng dữ liệu không chứa những giá trị cần dò tìm kế tiếp. Ở trong vùng dữ liệu này chỉ quét từ ô B2:C6, vùng này không chứa dữ liệu của đối tượng đang tra cứu.

Lỗi chọn sai vùng dữ liệu trong VLOOKUP

Lỗi do chọn sai vùng dữ liệu

Để sửa được lỗi này, bạn cần quét chọn vùng dữ liệu chứa toàn bộ vùng đối tượng mà bạn cần tìm kiếm, tức là từ ô B2:C10.

Trường hợp 3: Nếu chỉ tìm một dữ liệu của một đối tượng thì bạn sẽ không bị mắc lỗi này. Tuy nhiên, khi phải tìm một lúc nhiều đối tượng, do không cố định vùng dữ liệu, khi copy công thức vùng dữ liệu sẽ bị nhảy, dẫn đến sẽ có dữ liệu không nằm trong vùng dữ liệu đã chọn, lúc này tại ô kết quả sẽ báo lỗi #N/A.

Lỗi không cố định vùng dữ liệu trong Vlookup

Lỗi  do không cố định vùng dữ liệu

Trong bảng tính trên, khi kéo công thức từ dòng 13 xuống dòng 14, ta thấy kết quả trả về là #N/A. Công thức tại C13, C14 lần lượt là =VLOOKUP(B13;B2:C9;2;0) và =VLOOKUP(B14;B3:C10;2;0). Do công thức tại C14 nhảy tự động từ B2:C9 lên B3:C10, mà đối tượng Bông cải xanh lại không nằm trong vùng dữ liệu này nên trả về kết quả là #N/A.

Lưu ý: phải cố định vùng dữ liệu. Cách cố định: thêm ký tự $ vào trước phần chữ và phần số của vùng dữ liệu.

Cách cố định vùng dữ liệu trong Vlookup

Cách cố định vùng dữ liệu

Khi thêm ký hiệu $ vào trước ký tự chữ và số trong vùng dữ liệu vào công thức tại ô C13, kéo công thức thuốc C14, ta thấy vùng dữ liệu vẫn được giữ nguyên, kết quả trả về hoàn toàn chính xác.

Lỗi #NAME trong VLOOKUP

Chắc hẳn khi sử dụng hàm VLOOKUP, nhiều người thường thấy bị báo lỗi #NAME. Lỗi này thường mắc phải do những hạn chế của hàm này như sau:

VLOOKUP không phân biệt được chữ thường và chữ viết hoa

Trong trường hợp bảng tính của bạn có những giá trị tra cứu được phân biệt viết hoa, viết thường khác nhau thì hàm sẽ chỉ trả về kết quả chứa giá trị đầu tiên mà nó truy xuất mà không phân biệt được giữa chữ hoa và chữ thường.

Để giải quyết vấn đề này, bạn nên sử dụng hàm Excel khác mà có cùng chức năng tra cứu theo chiều dọc như LOOKUP, INDEX / MATCH, SUMPRODUCT kết hợp với hàm EXACT.

Thêm hoặc xóa bớt cột trong bảng tra cứu của VLOOKUP

Khi thay đổi cấu trúc bảng tính bằng việc thêm hoặc xóa bớt cột, thì công thức VLOOKUP sẽ không cho ra giá trị mà sẽ báo lỗi #NAME. Hàm này không có chức năng cập nhật được sự thay đổi cấu trúc bảng tính. Do đó, nếu bảng tính của bạn thường xuyên phải thay đổi cấu trúc các cột, thì hãy sử dụng hàm INDEX/MATCH, với 2 hàm này, bạn có thể xóa hoặc chèn nhiều cột mà vẫn không ảnh hưởng đến kết quả trả về.

Lỗi #VALUE trong VLOOKUP

#VALUE cũng rất thường gặp đối với những người thường xuyên sử dụng excel, đặc biệt là khi tính toán bảng dữ liệu bằng hàm VLOOKUP. Lỗi #VALUE xuất hiện trong 3 trường hợp sau:

 • Ký tự của giá trị tra cứu vượt quá mức cho phép của hàm
  • Hàm VLOOKUP chỉ cho phép bạn tìm kiếm ký tự ở mức tối đa là 255, nếu vượt quá mức này, hàm sẽ báo lỗi #VALUE. Để giải quyết vấn đề này, thì khi phải tính toán bảng dữ liệu có ký tự dài qua mức 255, bạn hãy sử dụng hàm INDEX/MATCH thay thế.
 • Đối số của vùng dữ liệu được chọn < 1
  • Trong một số trường hợp, khi có một hàm khác được lồng vào công thức Vlookup thì đối số col_index_num có thể <1, dẫn đến lỗi #VALUE xuất hiện.
 • Dùng dữ liệu ở một tệp khác nhưng không chèn đường link vào công thức
  • Khi phải tra cứu dữ liệu từ một tệp bảng tính khác, nếu không chèn đường link dẫn đến tệp đó, thì kết quả trả về sẽ báo lỗi #VALUE.

Để tránh mắc phải lỗi này, bạn sử dụng cú pháp tra cứu dữ liệu từ bảng tính khác của VLOOKUP như sau: = VLOOKUP (lookup_value, ‘[tên tệp] tên trang tính’! Table_array, col_index_num, FALSE).

Kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT trong Excel

Khi thực hiện việc tra cứu thông tin trên các bảng tính, thì hàm LEFT cũng được khá nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, nếu phải tính toán với những đối tượng khác nhau, bạn cần phải kết hợp LEFT với một số hàm thông dụng khác, trong đó không thể bỏ qua hàm VLOOKUP. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn ví dụ mẫu cùng công thức chi tiết khi kết hợp 2 hàm này lại với nhau.

Cú pháp hàm LEFT: LEFT(text, n)

Cho bảng tính sau:

VLOOKUP kết hợp với LEFT

Hàm VLOOKUP kết hợp với Hàm LEFT

Yêu cầu: Hãy điền thông tin cho cột Tên SP vào Bảng sản phẩm, với dữ liệu được lấy từ Bảng phụ.

Ta sử dụng công thức như sau: =VLOOKUP(LEFT(B3;1);$B$12:$C$14;2;0)

Trong đó, hàm LEFT dùng để tách ký tự đầu tiên của Mã SP tại bảng chính, VLOOKUP sẽ tiến hành dò tìm từ ký tự đã được tách bởi tách bởi hàm LEFT.

Ta được kết quả như sau:

Công thức VLOOKUP kết hợp LEFT

Công thức VLOOKUP kết hợp LEFT

Ở phía trên chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về hàm vlookup trong excel và cách sử dụng của hàm vlookup. Bạn cũng có thể theo dõi thêm website của chúng tôi để tìm hiểu các hàm khác như hàm sum, hàm sumif trong excel hay các hàm khác trong excel nhé. Chúng tôi tiếp tục gửi tới bạn các phần hướng dẫn tiếp theo về các hàm trong excel để giúp các bạn nâng cao kiến thức văn phòng của bản thân mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm tất tần tật mọi thông tin về các thủ thuật trong excel để hỗ trợ thật nhiều cho công việc của mình được trôi chảy và đạt kết quả thật cao nhé bạn!