Hàm vlookup trong excel và cách sử dụng

 Hàm Vlookup trong excel là hàm tra cứu và tham chiếu giúp hỗ trợ tìm kiếm nội dung trong bảng tính theo cột hay theo hàng. Và hàm Vlookup này có hai giá trị tìm kiếm đó là tìm kiếm ở giá trị tương đối và...

Bài viết liên quan

 Hàm Vlookup trong excel là hàm tra cứu và tham chiếu giúp hỗ trợ tìm kiếm nội dung trong bảng tính theo cột hay theo hàng. Và hàm Vlookup này có hai giá trị tìm kiếm đó là tìm kiếm ở giá trị tương đối và giá trị tuyệt đối để phục vụ cho các bạn tìm kiếm và tra cứu dữ liệu của bạn nhanh chóng và hiệu quả hơn. Để hiểu rõ hơn về hàm Vlookup này thì bạn hãy theo dõi các hướng dẫn tiếp theo bên dưới nhé.

Hàm vlookup trong excel

Hàm vlookup trong excel

Cú pháp hàm vlookup:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup]).

 • Lokup_value: giá trị dùng để do tìm.
 • Table_array: vùng chứa dữ liệu trong bản phụ mà chúng ta cần tìm VD(A6:D10).
 • Row_index_num: lấy giá trị ở cột bao nhiêu trong bản phụ.
 • Range_lookup: dùng cho bạn muốn tìm chính xác hay tương đối, giá trự True tương ứng với 1, False tương ứng với giá trị 0.

Cách dò tìm tương đối trong hàm vlookup trong excel.

Đối với cách dò tìm tương đối này thì sẽ cho chúng ta một kết quả nằm trong khoảng và không được chính xác chính xác như việc sử dụng cách dò tìm tuyệt đối. Để hiểu rõ vấn đề hơn cho việc tìm kiếm này thì bạn hãy xem ví dụ sau nhé. Hãy xếp loại học sinh theo số điểm tướng ứng trong bảng danh sách được cho ở hình ảnh minh hoạ bên bên dưới.

Hàm vlookup trong excel

Bài tập 1 sử dụng hàm vlookup.

Để tìm được xếp loại của các học sinh trong bảng tính thì bạn phải sử dụng hàm Vlookup để đánh giá học sinh. Công thức cho ví dụ xếp loại này là VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1). Trong đó ý nghĩa các tham số là:

 • C6 là  Giá trị dò tìm bản.
 • $C$16:$D$20 là bảng phụ chứa thông số cho giá trị dò tìm.
 • 2 là lấy giá trị ở cột thứ 2 trong bảng phụ.
 • 1 là Cách dò tìm là tương đối.

Hàm vlookup trong excel

Kết quả sử dụng hàm vlookup excel.

Cách Dò Tìm Tuyệt Đối trong hàm vlookup trong excel.

Với cách dò tìm tuyệt đối thì bạn sẽ tìm được chi tiết hơn cách dò tìm tương đối.  Chúng tay hãy xem xét ví dụ bên dưới để có thể hiểu rõ hơn về cách dò tìm tương đối này. Hãy xét ví dụ sau: hãy điền thông tin “Quê quán” và “Trình độ” của các nhân viên vào bảng tính căn cứ vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

Hàm vlookup trong excel

Bài tập 2 sử dụng hàm vlookup

Theo như đề bài được cho ta sẽ sử dụng công thức ở vị trí ô E6 là =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0) với các tham số sẽ được giải thích phía bên dưới.

 • A6 là giá trị đem dò tìm trong bảng.
 • $D$12:$F$17 là bảng dò tìm (bảng phụ).
 • 2 là số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò (bảng phụ).
 • 0 là Kiểu dò tìm chính xác được quy định trong hàm.

Hàm vlookup trong excel

Cách sử dụng hàm vlookup.

Tương tư như công thức phía trên ta sẽ tính cho ô “Trình độ”. Ô F6 ta sẽ nhập công thức: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,3,0). Trong đó các tham số lần lượt là:

 • A6 là giá trị đem dò tìm trong bảng.
 • $D$12:$F$17 là bảng dò tìm (bảng phụ).
 • 3 là số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò (bảng phụ).
 • 0 là Kiểu dò tìm chính xác được quy định trong hàm.

Hàm vlookup trong excel

Kết quả hàm vlookup trong excel.

Ở phía trên chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về hàm vlookup trong excel và cách sử dụng của hàm vlookup. Bạn cũng có thể theo dõi thêm website taichua.com để tìm hiểu các hàm khác như hàm sum, hàm sumif trong excel hay các hàm khác trong excel nhé. Chúng tôi tiếp tục gửi tới bạn các phần hướng dẫn tiếp theo về các hàm trong excel để giúp các bạn để nâng cao kiến thức văn phòng của bản thân mình nhé.

Chúc các bạn thành công!

Tin liên quan