Hàm WEIBULL trong Excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 693
Đánh giá: (1 đánh giá)

Bài viết liên quan

Trong thực tế, sẽ có nhiều bài toán yêu cầu tính toán phân bố Weibull. Bởi đây là một dạng phân bố dùng để mô tả thống kê sự xuất hiện của các đại lượng cực trị trong khí tượng thuỷ văn và dự báo thời tiết như sóng, dòng chảy lũ,... Với bài hướng dẫn này bạn sẽ biết đến cú pháp cũng như cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel để giải quyết bài toán nêu trên.

 

cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel

 

Phân bố xác suất WEIBULL trong Excel được dùng trong phân tích xác suất sống sót hoặc phá huỷ trong lý thuyết độ tin cậy, dùng trong lý thuyết cực trị; sự phân tán tín hiệu radar và sự suy giảm tín hiệu trong liên lạc không dây; biểu diễn thời gian sản xuất và phân phối trong công nghiệp; hay .

Hướng đan cú pháp hàm WEIBULL trong Excel

Cú Pháp thực hiện: WEIBULL(x,alpha,beta,cumulative)

Trong đó:

  • X : Là giá trị để đánh giá hàm. (Bắt buộc phải có)
  • Alpha : Là tham biến tới phân phối. (Bắt buộc phải có)
  • Beta : Là tham biến tới phân phối. (Bắt buộc phải có)
  • Cumulative : Để xác định dạng hàm. (Bắt buộc phải có)

 

cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel

Xét ví dụ minh họa

 

Bạn hãy nhập vào Excel các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm WEIBULL

cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel

Các giá trị tương ứng với các tham số có trong hàm WEIBULL

Yêu cầu: Nhập công thức của hàm WEIBULL để tính ra sự phân bố Weibull trong 2 trường hợp sau đây:

Khi giá trị xác định dạng hàm là TRUE:

cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel

Phân bố Weibull với giá trị là TRUE

 

Khi giá trị xác định dạng hàm là FALSE:

cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel

Phân bố Weibull với giá trị là FALSE

Bạn đã biết cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel rồi phải không? Đây được coi là hàm tính toán của một trong những phân bố xác suất và nó được ứng dụng rất nhiều trong thực tế cuộc sống. Hãy áp dụng đúng cú pháp của hàm WEIBULL trong việc tính toán của bạn nhé.