Hàm hlookup – Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong excel

Hàm hlookup là hàm được sử dụng nhiều trong excel với công dụng tìm kiếm giá trị theo đạng dòng trong bảng tính excel. Tuy nhiên không phải phải cũng nắm rõ và hàm này.nếu chưa hiểu về hàm này thì bài này rất hữu ít nhé....

Bài viết liên quan

Hàm hlookup là hàm được sử dụng nhiều trong excel với công dụng tìm kiếm giá trị theo đạng dòng trong bảng tính excel. Tuy nhiên không phải phải cũng nắm rõ và hàm này.nếu chưa hiểu về hàm này thì bài này rất hữu ít nhé. tham khoản cách dùng hàm VLOOKUP ở taichua.com/tip.

 

hàm hlookup trong excel
hàm hlookup trong excel

Cách sử dụng hàm hlookup

Cú pháp:

 • hlookup ( lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup]).

Ý Nghĩa:

 • lookup_value: là giá trị dùng để so sánh khi đem đi dò tìm.
 • table_array: là bảng chứa các gí trịn được tìm kiếm (bản phụ).
 • row_index_num: số thứ tự của dòng trong bản phụ chứa giá trị tìm kiếm (tính theo hàng ngang).
 • [range_lookup]: không bắt buộc, toán logic cho việc sử dụng hàm :
  • TRUE (1 ): giá trị tìm kiếm tương đối (lấy giá trị gần đúng nhất nếu như không có giá trị chính xác ). Lưu ý, nếu [range_lookup] được thiết lập là TRUE thì hàng đầu của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
  • FALSE (2) :giá trị tìm kiếm tuyệt đối (nếu không có dữ liệu chính xác thì sẻ trả về lỗi).

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm hlookup chúng ta hãy xếp loại học sinh dựa vào bảng thông tin như hình bên dưới. Theo đề bài cho thì chúng ta sẻ sử dụng dùng hàm hlookup để xếp loại học sinh trong bảng tính này với công thức E6 =HLOOKUP(D6,$B$16:$F$17,2,1).

Hàm hlookup trong excel

xếp loại học sinh sử dụng hàm hlookup.

Trong đó các giá trị trong công thức được chúng tôi giải thích như sau:

 • D6 : là giá trị cần dò tìm của hàm hlookup.
 • $B$16:$F$17 : là dò tìm (bảng phụ).
 • 2: dòng số 2 trong bản phụ
 • 1: trả về giá trị tuyết đối khi dò tìm.

Sau khi sử dụng công thức hlookup thì chúng ta sẽ được kết quả xếp loại cho tất cả học sinh trong bảng với một lần tính toán. Bạn hãy theo dõi bảng kết quả bên dưới để hiểu thêm chi tết nha.

Kết quả xếp loại học sinh theo hàm hlookup.

Hàm hlookup đơn giản phải không các bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp giữa hàm Vlookup để giải quyết được các bạn toán khó và phức tạp hơn nữa nha và bạn cũng có thể tham khảo thêm các hàm khác như : count, counta, countbank, và các hàm tính toán toán sẽ được giới thiệu ở các bài tiếp theo tại taichua.com nha.

Tin liên quan