Hướng dẫn cài đặt Outlook 2007

Hôm nay TaiChua.Com xin hướng dẫn cài đặt Outlook 2007. Phần mềm duyệt và gửi mail tốt nhất trên Windows. Phần mềm Outlook 2007 còn hỗ trợ người dùng nhận mail từ khách hàng và lưu trữ mail.

Hướng dẫn cài đặt Outlook 2007.

Bước...

Bài viết liên quan

Hôm nay TaiChua.Com xin hướng dẫn cài đặt Outlook 2007. Phần mềm duyệt và gửi mail tốt nhất trên Windows. Phần mềm Outlook 2007 còn hỗ trợ người dùng nhận mail từ khách hàng và lưu trữ mail.

Hướng dẫn cài đặt Outlook 2007.

Bước 1:  mở phần mềm Outlook 2007

Bước 2: chọn Next để tiếp tục.

Bước 3:  Chọn mục “Yes” và Next để tiếp tục.

Bước 4: Chọn mục “Manually configure server settings or additional server types” sao đó chọn Next để tiếp tục.

Bước 5: Chọn mục “Internet Email” và chọn Next để tiếp tục.

Bước 6: Điền các thông tin email

Your Name:  (tên của bạn)

E-mail Address: (Điền địa chỉ mail của bạn)

Account Type: (bạn hãy chọn POP3)

Incoming mail server: (Máy chủ để thư đến)

Outgoing mail server (SMTP): (Máy chủ để gửi thư đi)

User Name: (địa chỉ email của bạn)

Password: (mật khẩu của Email)

Bước 7: Chọn More Setting để cài đặt lưu trữ mail.

Bước 8: chọn bản Outgoing Server và chọn vào ô “My outgoing server (SMTP) requires authentication”

Bước 9: chọn bản “Advanced” chọn vào ô “Leave a copy of messages on the server” xét thời gian xóa mail trên trên server ở mục “Remove from server after” sau đó chọn OK để hoàn tất.

Bước 10: chọn Next. và chờ quá trình outlook kiểm tra các cấu hình của bạn.

Bước  11: chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

Nếu đã cài đặt Outlook rồi và mún add thêm mail.

Bước 1: Mở Oulook 2007

Bước 2: chọn tab Tool và chọn mục Account Settings…

Bước 3: chọn New.

Bước 4: Chọn vào ô mục Microsoft Exchange, POP3, IMAP or HTTP và chọn Next.

Bước 5: chọn vào ô Manually configure server settings or additional server types. và chọn Next

Bước 6: thực hiện tương tự bước 5 đến bước 11 ở trên.

Tin liên quan