Hàm Count – Hướng dẫn sử dụng hàm count trong excel

Excel là tiện ít văn phòng không thể thiếu đối với dân văn phòng. nó giúp bạn thao tác nhanh trên các bảng tính một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hàm Count trong Excel giúp bạn thông kế ô có chứa dữ liệu trong excel. Bạn có thể cập nhật các...

Bài viết liên quan

Excel là tiện ít văn phòng không thể thiếu đối với dân văn phòng. nó giúp bạn thao tác nhanh trên các bảng tính một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hàm Count trong Excel giúp bạn thông kế ô có chứa dữ liệu trong excel. Bạn có thể cập nhật các phiên bản office 2007, office 2010, office 2013 và office 2016 tại taichua.com.

Hướng Dẫn sử dụng hàm count trong excel.

Cú pháp : Count(value1, …. ValueN).

Ý Nghĩa : Hàm sử dụng để đếm các ô có chứa dữ liệu số trong vụng bạn chọn. Chúng ta còn có thêm 1 số hàm count nâng cao khác như:

Hàm Counta: Đếm số ô chứa dữ liệu trong bảng tương tự như hàm count.
Hàm Countifs: Hàm thống kê có điều kiện.
Hàm countblank: Đềm số ô trống trong bảng.

Hàm Count : Đếm số ô có chứa giá trị số trên cột B hình bên dưới.

su dung ham count
Cách sử dụng hàm count

Chúng ta sử dụng hàm count : =COUNT(B2:B15) . Sau khi sự dụng hàm và ta sẽ thấy kế quả như hình bên dưới.

su dung ham count

Hàm count đơn giản vậy thôi đó nhưng có ứng dụng rất nhiều trong thông kế .Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng hàm countblank để đếm các ô trông chứ chưa liệu liệu trong bản như sau.

  • Hàm Counta : Đếm ô có chưa giá trị trong bảng tính đã chọn:

Công Thức : =COUNTA(B2:B15) và kết qua như hình bên dưới.

su dun counta

  • Hàm Countblank: sử dụng để đếm các ô chứa giá trị rỗn trong bản tính:

Nhìn vào hình bên dưới ta sẽ thấy có ô không có chữa dữ liệu ta sử dụng  và ta sẽ thấy kế quả bằng 3 như trong hình. ta sử dụng Công thức. =COUNTBLANK(B2:B15).

su dung ham countblank

Bạn cũng có thể tham khảo thêm cách sử dụng hàm vlookup , hướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel 2007  hướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel 2010 trong excel tại taichua.com/tip nhé.

 

 

 

 

Tin liên quan