Hàm COUNT trong Excel - Đếm số ô chứa dữ liệu số trong vùng được chọn

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 818
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm Count trong Excel giúp bạn đếm số lượng ô chứa dữ liệu số trong vùng được chọn một cách chính xác nhất.

Bài viết liên quan

Excel là tiện ích văn phòng không thể thiếu đối với chúng ta, công cụ này giúp ta thao tác trên các bảng tính một cách nhanh chóng và tiện lợi. Trong đó, đối với người làm kế toán, dân văn phòng, hoặc các học sinh khi cần phải thống kê lại số ô chứa dữ liệu số trong một bảng dữ liệu chung thì việc đếm bằng tay sẽ mất rất nhiều thời gian. Hàm COUNT trong Excel sẽ giúp bạn đếm số lượng ô có chứa dữ liệu số trong bảng tính một cách nhanh chóng. Cùng theo dõi cách làm dưới đây nhé bạn.

hàm count trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong Excel

Cú pháp hàm: COUNT (value1, value 2,...).

Trong đó: value1, value2,...: là những ô hoặc các vùng cần đếm.

Lưu ý:

  • Hàm COUNT được sử dụng để đếm các tham số thuộc dạng số, ngày tháng, hoặc tham số được trình bày ở dạng văn bản của số.
  • Trong mảng tham chiếu được chọn, các tham số là ô trống, giá trị lô gic, văn bản hoặc giá trị lỗi thì hàm COUNT sẽ không đếm.

Ví dụ: Cho bảng tính sau với yêu cầu là đếm số ô có chứa giá trị số.

Hướng dẫn sử dụng hàm count trong Excel

Cách sử dụng hàm COUNT

Để tìm ra kết quả cho yêu cầu trên thì ta áp dụng công thức của hàm đếm số ô chứa dữ liệu số như sau: =COUNT(B2:B15).

Trong đó: B2:B15 là vùng dữ liệu được chọn.

Ta thu về được kết quả là 11, tức là từ vùng dữ liệu từ B12 đến B15 có 11 ô chứa con số, còn lại là những ô chứa kiểu dữ liệu khác.

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT

Kết quả thống kê số ô chứa dữ liệu số

Cách sử dụng hàm count rất đơn giản nhưng lại có ứng dụng rất nhiều trong công việc thống kê, tính toán, sàng lọc những con số trong những bảng dữ liệu. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIF để đếm số ô theo điều kiện cho trước.