Hàm sum trong excel - hàm tính tổng trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 557
Đánh giá: (1 đánh giá)
Bạn đã nghe nói đến hàm SUM trong excel nhưng bạn có biết cách sử dụng hàm SUM cơ bản đó như thế nào chưa. Hãy xem qua ví dụ của mình để hiểu rõ hơn nhé.

Bài viết liên quan

Nhu cầu sử dụng những ứng dụng văn phòng đang ngày một gia tăng và ngày càng trở nên tiện lợi hơn, nhiều ứng dụng hơn. Nhưng bạn có biết sử dụng những ứng dụng đó, đặc biệt là nhân viên văn phòng, bộ phận kế toán thì ứng dụng văn phòng là không thể thiếu.

Bạn là một kế toán những công thức tính toán hàm cơ bản trong excel có thể bạn biết, nhưng những người không phải kế toán thì họ phải làm gì và làm như thế nào để sử dụng được hàm cơ bản đó để phục công việc của mình.

Hàm sum trong Excel giúp bạn tính tổng các đối số trong file excel, nó khá là tiết kiệm thời gian và công sức so với cách tính toán thông thường là cầm bút và máy tính để tính. Để hiểu rõ hơn về cách tính tổng trong excel bằng cách sử dụng hàm sum bạn theo dõi các bước bên dưới nhé.

Cú pháp hàm sum trong Excel

  • Cú pháp sử dụng: = SUM(number 1, number 2)
  • Chức năng của Hàm SUM: Dùng để tính tổng được number 1, number 2.

Trong đó: Number 1, number 2 là một đối số mà bạn muốn tính tổng cho chúng.

 Lưu ý:  Trong ô có giá trị logic TRUE thì được coi là 1, còn False là 0.

Nếu đối số của bạn là một mảng hoặc tham chiếu thì chỉ có các giá trị số trong mảng đó hoặc tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị còn lại đều bị bỏ qua.

Bài tập cách sử dụng hàm sum 

Ví dụ 1:

=SUM (2, 3, 4) khi bạn enter thì kết quả sẽ trả về cho bạn trong ô đó là: 9.

=SUM (2, 4, TRUE) trả về giá trị bằng 7.

=SUM (“2”,”3”,1) trả về giá trị bằng 6.

Ví dụ 2: Mình có một bảng tính lương của các nhân viên trong công ty như sau:

cách tính tổng trong excel - Hàm sum

Bảng công của nhân viên trước khi sử dụng Hàm SUM

  • Áp dụng vào công thức trên để tính tổng tiền của nhân viên trong tháng ở cột thực lĩnh
  • Công thức bạn phải sử dụng: F10=SUM (F3:F10) để bạn chọn tất cả các giá trị từ ô

F3 tới F10. Sau đó bạn enter là có kết quả bạn mong muốn là 10600. Sau một thao tác khá đơn giản bạn đã có kết quả tổng tiền lương phải chi trả cho nhân viên trong Excel.

Mình vừa chỉ cho các bạn các thao tác khá đơn giản khi tính tổng sử dụng hàm SUM , ngoài hàm này ra còn khá nhiều hàm mà bạn nên biết để có thể phục vụ lợi ích công việc của mình hơn.