Hướng Dẫn Tạo Phòng Thường Cctalk

Phòng thường là phòng cá nhân và do các nhân tự tạo ra. Phòng có đầy đủ Quyền cơ bản để bạn có thể trao đổi và liên lạc với mọi người.

Hướng Dẫn Tạo Phòng Thường Trên Cctalk.

  ...

  Bài viết liên quan

  Phòng thường là phòng cá nhân và do các nhân tự tạo ra. Phòng có đầy đủ Quyền cơ bản để bạn có thể trao đổi và liên lạc với mọi người.

  Hướng Dẫn Tạo Phòng Thường Trên Cctalk.

  1. Tạo và quản lý phòng

  bạn click vào nút tạo phòng đề có thể tạo phòng trong màng hình chính của TalkTVnhé. Theo quy định thì bạn sẽ được tạo được 3 phòng và tên mỗi phòng phải có ít nhất 10 chữ số. nếu bạn muốn xem danh sách phòng và quản lý nó thì bạn click vào biểu tượng Quản Lý Phòng.hướng dẫn tạo phong Cctalk

  Để quản lý phòng tốt hơn bạn có thể truy cập vào trang quản lý phòng theo hướng dẫn bên dưới nhé:

  hướng dẫn tao phòng cctalk

  Tại đây bạn có thể xem được toàn bộ hoàn động của phòng mình đang sở hữu .

  Thông tin phòng, biểu đồ hoạt động.

  • Quản lý thành viên trong phòng của mình.
  • Danh sách đen trong phòng.
  • Xem phòng số đẹp .
  • Xem nhật ký.
  • Quyền tối cao là  Giải tán phòng.

  2. Hoặt động trong phòng.

  • Thông tin phòng : click  vào hình đại diện phòng và  chọn Quản lý phòng -> Thiết lập các thông tin.
   • Đặt Tên phòng.
   • Định dạng biệt danh cho phòng.
   •  Đổi ảnh đại diện của phòng.
   • Quản trị viên trong phòng.
   • Danh sách đen của phòng đó.
   • Thiết lập bảo mật trong phòng đó.

  • Tạo phòng con.
   • Click  chuột phải vào tên phòng chọn tạo phòng con của phòng đang chọn hoặt chọn phòng con cùng cấp cho phòng đó.
   • Trong khi tạo bạn có thể đặt mật khẩu cho phòng con chỉ có nhưng thành viên quản trị  (áo đen, áo vàng, áo xanh lá) thì không đăng nhập vào không cần password nha.
   • Mỗi phòng con bạn có thể thiết lập cho phòng nhưng âm thanh, thiết lập trong khi chat và quản trị viên.

  • Chế độ xếp hàng.
   • Chúng ta đang có thể thiết lập chế độ trong phòng :
    • Chế độ tự do : mọi người điểu mic và tròn chuyên.
    • Chế độ quản trị viên : chỉ có cấp độ quản trị viên mới có mic.
    • Chế độ xếp hàng : được  xếp hàng để chờ mic và trò chuyện.
  • Điểm phòng : là tổng số thời gian online của tổng thành viên trong phòng.
  • Chế độ khác:
   • Thiết lập thông tin người dùng.
   • Thông báo phòng bạn hãy tìm hiểu thêm nhé.

Tin liên quan