Hướng dẫn làm quen với Excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 550
Đánh giá: (1 đánh giá)
Microsoft Excel là phần mềm bảng tính thông dụng nhất hiện nay, nó được sử dụng trong các công ty, xí nghiệp, trường học để phục vụ cho công việc thiết lập bảng tính điện tử như bảng lương, thống kê.

Bài viết liên quan

Excel là phần mềm tạo lập báo cáo tốt nhất hiện nay trên máy tính, nó cho phép người dùng có thể soạn thảo văn bản hoặc có thể thiết lập các biểu đồ khác nahay để phục vụ mục đích thuyết trình hoặc sử dụng thể tổng hợp các thông tin cần thiết. Chương trình sau khi trải qua nhiều phiên bản khác nhau đến nay đã hoàn toàn hoàn chỉnh chi cho phép người sử dụng có thể thao tác và thực hiện hầu hết mọi nhu cầu. Ứng dụng này được tích hợp khá tốt trên windows và các hệ điều hành khác. Công cụ còn cho phép bạn có thể xuất các file thông tin ra máy tính với nhiều định dạng khác nhau. Nó còn được tích hợp rất nhiều tính năng hưu ích cho phép bạn có thể làm việc và sử dụng nó dễ dàng trên giao diện màng hình vô cùng hiệu quả. 

Bài 1 : Làm Quen Với Excel

Microsoft Excel là phần mềm bảng tính thông dụng nhất hiện nay, nó được sử dụng trong các công ty, xí nghiệp, trường học để phục vụ cho công việc thiết lập bảng tính điện tử như bảng lương, thống kê, quyết toán,…

Giao diện của phần mềm Excel

Giao diện của phần mềm Excel

 • Khởi động Microsoft Excel

Nhấp Start, chọn Program, chọn Microsoft Excel, hoặc nhấp đúp vào biểu tượng Microsoft Excel trên màn hình Desktop ( nếu có ).

 • Màn hình giao diện

Sau khi khởi động, màn hình giao diện của Excel như sau :

 • Thanh tiêu đề (Title bar) : Chứa tên tập tin Excel

Title bar - thanh tiêu đề

Title bar - thanh tiêu đề

 • Thanh menu ( Menu bar) : Bao gồm tất cả các chức năng phục vụ cho việc thiết lập và xử lý bảng tính

Menu bar - thanh menu

Menu bar - thanh menu

 • Thanh công cụ chuẩn ( Standard Toolbar ) :  Chứa các biểu tượng lệnh thường.
 • Thanh công cụ định dạng (Formating Tollbar) : Chứa các biểu tượng lệnh dùng để định dạng bảng tính

Một số chức năng của các biểu tượng trong Excel trên thanh Standard Tollbar và Formating Toolbar

 • Auto Sum: Tính tổng các giá trị trong phảm vi được chọn
 • Paste Function : Khi nhấp vào nút này, xuất hiện hộp thoại cho phép chọn lựa một hàm thống kê thích hợp
 • Sort Ascending : Sắp xếp dữ liệu tăng dần
 • Sort Descending : Sắp xếp dữ liệu giảm dần
 • Chart wizard  : Biểu diễn dữ liệu dạng đồ thị
 • Currency Style : Hiển thị dữ liệu số dưới dạng tiền tệ
 • Percent Style : Hiển thị Dữ liệu số dưới dạng phần trăm
 • Thanh công thức (Formular Bar): Hiện thị nội dung dữ liệu của ô hiện hành. Nhấp vào menu View/Formular Bar để bật hoặc tắt thanh này trên màn hinh Excel.

Formular Bar - thanh công thức trên excel

Formular Bar - thanh công thức trên excel

Kết thúc bài 1 này, chúng ta biết sơ qua về giao diện và các thanh trong Excel. Bài 2 sẽ giới thiệu tiếp một số thanh và các chức năng khác trong Excel.