Làm quen với Excel

Bài 1 : Làm Quen Với Excel Microsoft Excel là phần mềm bảng tính thông dụng nhất hiện nay, nó được sử dụng trong các công ty, xí nghiệp, trường học,….để phục vụ cho công việc thiết lập bảng tính điện tử như bảng lương,...

Bài viết liên quan

Bài 1 : Làm Quen Với Excel

Microsoft Excel là phần mềm bảng tính thông dụng nhất hiện nay, nó được sử dụng trong các công ty, xí nghiệp, trường học,….để phục vụ cho công việc thiết lập bảng tính điện tử như bảng lương, thống kê, quyết toán,…

  • Khởi động Microsoft Excel

Nhấp Start, chọn Program, chọn Microsoft Excel, hoặc nhấp đúp vào biểu tượng Microsoft Excel trên màn hình Desktop ( nếu có ).

  • Màn hình giao diện

Sau khi khởi động, màn hình giao diện của Excel như sau :

  1. Thanh tiêu đề (Title bar) : Chứa tên tập tin Excel
  2. Thanh menu ( Menu bar) : Bao gồm tất cả các chức năng phục vụ cho việc thiết lập và xử lý bảng tính

Thanh công cụ chuẩn ( Standard Toolbar ) :  Chứa các biểu tượng lệnh thường.

Thanh công cụ định dạng (Formating Tollbar) : Chứa các biểu tượng lệnh dùng để định dạng bảng tính

Một số chức năng của các biểu tượng trong Excel trên thanh Standard Tollbar và Formating Toolbar :

+ Auto Sum : Tính tổng các giá trị trong phảm vi được chọn

+ Paste Function : Khi nhấp vào nút này, xuất hiện hộp thoại cho phép chọn lựa một hàm thống kê thích hợp

+ Sort Ascending : Sắp xếp dữ liệu tăng dần

+ Sort Descending : Sắp xếp dữ liệu giảm dần

+ Chart wizard  : Biểu diễn dữ liệu dạng đồ thị

+ Currency Style : Hiển thị dữ liệu số dưới dạng tiền tệ

+Percent Style : Hiển thị Dữ liệu số dưới dạng phần trăm

  1. Thanh công thức (Formular Bar) : Hiện thị nội dung dữ liệu của ô hiện hành. Nhấp vào menu View/Formular Bar để bật hoặc tắt thanh này trên màn hinh Excel.

 

Kết thúc bài 1 này, chúng ta biết sơ qua về giao diện và các thanh trong Excel. Bài 2 sẽ giới thiệu tiếp một số thanh và các chức năng khác trong Excel.

 

 

Tin liên quan