Hướng dẫn sử dụng những phím tắt trong Word

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 855
Đánh giá: (1 đánh giá)
Việc sử dụng những bộ công cụ soạn thảo Word hay Excel là những kỹ năng cơ bản, nếu biết cách sử dụng những phím tắt trong Word thì việc soạn thảo văn bản sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Bài viết liên quan

Việc sử dụng những bộ công cụ soạn thảo Word hay Excel là những kỹ năng cơ bản. Nếu biết cách sử dụng những phím tắt trong Word thì việc soạn thảo văn bản sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều và đạt được hiệu quả cao.

Những phím tắt trong word

Những phím tắt trong word

Với những người làm văn phòng chuyên nghiệp thì có lẽ việc sử dụng những phím tắt là công việc đương nhiên bởi nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian thao tác đáng kể nhất để nâng cao được hiệu suất làm việc. Bộ phím tắt dưới đây chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn.

Phím tắt cho Menu và Toolbars

Bộ này bao gồm những phím tắt sau:

 • Phím Alt, F10 đùng để mở menu lệnh
 • Phím Ctrl + Tab hoặc Ctrl + Shift + Tab để thực hiện ngay khi thanh menu được kích hoạt để chọn các thanh menu và thanh công cụ.
 • Phím TabShift+Tab dùng để chọn những tính năng kế tiếp trên thanh công cụ.
 • Phím Enter để mở lệnh đang chọn trên Menu hoặc Toolbars
 • Phím Alt+Spacebar dùng để hiển thị menu của hệ thống.
 • Phím HomeEnd để chọn đầu tiên hoặc cuối cùng.

Phím tắt để tạo, chỉnh sửa và lưu văn bản

Bộ này bao gồm những phím tắt sau:

 • Phím Ctrl+N dùng để tạo văn bản mới
 • Phím Ctrl+O để mở một văn bản mới đã được soạn thảo trước đó.
 • Phím Ctrl+S dùng để lưu văn bản soạn thảo
 • Phím Ctrl+C dùng để sao chép văn bản.
 • Phím Ctrl+X để cắt một nội dung bất kì trong văn bản đã được chọn.
 • Phím Ctrl+V dùng để dán văn bản vào mục mà mình yêu thích.
 • Phím Ctrl+F dùng để tìm kiếm từ hoặc là cụm từ hay đoạn văn bản.
 • Phím Ctrl+H có chức năng dùng để thay thế một từ hoặc một cụm từ bằng một từ hoặc một cụm từ khác.
 • Phím Ctrl+P dùng cho việc in ấn văn bản.
 • Phím Ctrl+Z dùng để trở lại trạng thái văn bản trước khi thực hiện lần chỉnh sửa cuối cùng.
 • Phím Ctrl+Y dùng để phục hồi trạng thái văn bản trước khi nhấn Ctrl+Z
 • Phím Ctrl+F4, phím Ctrl+W, phím Alt+F4 dùng để đóng lại văn bản của bạn.

Phím tắt để chọn đoạn văn bản hoặc một đối tượng nào đó

Dùng chuột di chuyển để chọn đoạn văn bản hoặc sử dụng những phím tắt sau:

 • Phím Shift + -> để di chuyển con chuột đến ký tự phía sau
 • Phím Shift + <- để di chuyển con chuột đến ký tự phía sau
 • Phím Ctrl + Shift + -> để di chuyển con trỏ chuột đến một từ đằng sau
 • Phím Ctrl + Shift + <- để di chuyển con trỏ đến một từ đằng trước
 • Phím Shift + mũi tên hướng lên để di chuyển con trỏ đến hàng trên.
 • Phím Shift + mũi tên hướng xuống để di chuyển con trỏ đến hàng dưới.
 • Phím Ctrl+A để chọn toàn bộ văn bản.

Phím tắt để xóa đoạn văn bản hoặc một đối tượng

 • Phím Backspace để xóa ký tự phía trước trỏ chuột
 • Phím Ctrl + Backspace dùng để xóa kí tự phía trước.
 • Phím Delete dùng để xóa kí tự phía sau con trỏ chuột hoặc một đối tượng nào đó.
 • Phím Ctrl + Delete dùng để xóa một từ ở ngay phía sau con trỏ chuột.

Phím tắt trong Word

Phím tắt trong Word

Phím tắt di chuyển đoạn văn bản

 • Phím Ctrl + mũi tên bất kì dùng để di chuyển qua lại giữa các kí tự với nhau
 • Phím Ctrl + Home dùng để di chuyển chuột về đầu đoạn văn bản
 • Phím Ctrl+End dùng để di chuyển cho trỏ về vị trí cuối cùng trong đoạn văn bản.
 • Phím Ctrl+Shift+Home dùng để di chuyển con trỏ đến đầu văn bản.
 • Phím Ctrl+Shift+End dùng để di chuyển con trỏ đên cuối văn bản.

Phím tắt để định dạng văn bản

 • Phím Ctrl+B để in đậm từ hay đoạn được chọn
 • Phím Ctrl+D dùng để mở hộp thoại thay đổi font chữ
 • Phím Ctrl+I dùng để in nghiêng chữ văn bản
 • Phím Ctrl+U dùng để gạch chân chữ văn bản

Phím tắt căn lề đoạn văn bản

 • Phím Ctrl+E dùng để căn chỉnh đoạn văn bản đang chọn tại vị trí trung tâm.
 • Phím Ctrl+J dùng để căn đều hai bên cho văn bản.
 • Phím Ctrl+L dùng để căn trái cho văn bản.
 • Phím Ctrl+R dùng để căn phải cho văn bản.
 • Phím Ctrl+M dùng để lùi đầu dòng
 • Phím Ctrl+Shift+M dùng để xóa định dạng lùi đầu dòng
 • Phím Ctrl+T dùng để lùi đoạn văn bản 2 dòng trở đi.
 • Phím Ctrl+Shift+T dùng để xóa định dạng ở thao tác Ctrl+T
 • Phím Ctrl+Q dùng để xóa định dạng căn lề đoạn văn bản

Phím tắt sao chép định dạng văn bản

 • Phím Ctrl+Shift+C dùng để sao chép đoạn văn đang có định dạng cần sao chép.
 • Phím Ctrl+Shift+V dùng để dán định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

Những phím tắt đại diện cho từng phím chức năng có sẵn trong Microsoft Word để cho bạn tham khảo và áp dụng trong quá trình làm việc của mình. Bằng cách dùng những phím tắt trong Word 2010 này thì việc soạn thảo văn bản sẽ được dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.