Phím tắt trong Google Docs

Những phím tắt Google Docs sẽ giúp bạn soạn thảo nhanh hơn trong ứng dụng soạn thảo văn bản của Google, cũng tương tự như Microsoft Word trong bộ Office 2016 mà máy bạn đang dùng. Tuy nhiên, Google...

Bài viết liên quan

Những phím tắt Google Docs sẽ giúp bạn soạn thảo nhanh hơn trong ứng dụng soạn thảo văn bản của Google, cũng tương tự như Microsoft Word trong bộ Office 2016 mà máy bạn đang dùng. Tuy nhiên, Google Docs không có nhiều chức năng như Office mà nó chỉ cung cấp cho bạn một số tính năng cần thiết để bạn có thể soạn thảo văn bản hiệu quả hơn.

Khi bạn sử dụng những tổ hợp phím tắt trong Google Docs sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc khám phá và nắm bắt được cách sử dụng Google Docs. Bài viết sau mình xin tổng hợp một số phím tắt trong Google Docs để khi bạn thao tác với chúng có thể diễn ra nhanh và hiệu quả.

Phím tắt trong Google Docs

TỔNG HỢP NHỮNG PHÍM TẮT TRONG GOOGLE DOCS

Tổ hợp các phím tắt cho những thao tác chung:

  1. Tổ hợp phím

Ctrl + A:    Chọn tất cả

Ctrl + C:    Sao chép

Ctrl + X:    Cắt

Ctrl + V:    Dán

Ctrl + Shift + Z:    Thực hiện lại (ngược với Ctrl + Z)

Ctrl + Z:    Quay lui

Ctrl + S:    Lưu

Ctrl + P:    In

Ctrl + /:     Mở bảng phím tắt

 

  1. Tổ hợp phím tắt để định dạng văn bản:

Ctrl + I:      In nghiêng

Ctrl + B:    In đậm

Ctrl + U:    Gạch chân

Alt + Shift + 5:    Gạch ngang

Ctrl + “.”:    Chỉ số trên

Ctrl + “,”:    Chỉ số dưới

Ctrl + Alt + V:     Dán định dạng

Ctrl + Alt + C:    Sao chép định dạng

Ctrl + \:               Xóa định dạng

 

  1. Phím Tắt Để Định Dạng Đoạn Văn:

 

Ctrl + [              Thụt ra đầu đoạn.

Ctrl + ]              Thụt vào đầu đoạn.

Ctrl + Alt + [1-6]    Tạo heading.

Ctrl + Alt + 0    Xóa định dạng.

Ctrl + Shift + L      Căn trái

Ctrl + Shift + R      Căn phải

Ctrl + Shift + E      Căn giữa

Ctrl + Shift + J      Căn đều 2 bên

Alt + Shift +  mũi tên lên/ xuống  Dùng đê chọn đoạn trên hoặc dưới

Ctrl + Shift + 7      Danh sách đánh số

Ctrl + Shift + 8      Danh sách có đánh dấu đầu dòng

 

  1. Phím Tắt Trong Khi Sửa Đổi Hình Ảnh Hoặc Bản Vẽ:

Ctrl + Alt +  J    Đổi kích thước nhỏ hơn

Ctrl + Alt +  K    Đổi kích thước lớn hơn

 

  1. Phím Tắt Để Chỉnh Sửa Và Truy Cập Bình Luận Hoặc Chú Thích:

Ctrl + Alt +  Shift + A    Mở chủ đề thảo luận

Ctrl + Alt +  M    Thêm bình luận

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn C    Nhập bình luận hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn C    Di chuyển tới bình luận sau

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn C    Di chuyển tới bình luận tiếp theo

Ctrl + Alt +  F    Thêm chú dẫn

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn F    Di chuyển tới chú dẫn tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn F    Di chuyển tới chú dẫn sau

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn F    Nhập chú dẫn hiện tại

  1. Phím Tắt Cho Các Tác Vụ:

Ctrl + F    Tìm

Ctrl + Shift +  G    Tìm trở về trước

Ctrl + G    Tìm lại

Ctrl + Alt + Shift + G    Mở lịch sử sửa đổi

Ctrl + H                  Tìm và thay thế

Ctrl + Shift + C    Đếm số từ

Ctrl + Alt + Shift + I   Mở công cụ tìm kiếm

Ctrl + Shift + Y    Định nghĩa từ được bạn chọn

Ctrl + Shift + K    Chuyển sang chế độ Input

 

Trên đây là một số bảng tổng hợp những  phím tắt trong Google Docs. Có thể thấy Google Docs hỗ trợ khá nhiều phím tắt cho bạn trong việc soạn thảo văn bản, bạn chỉ nên nhớ những phím tắt nào là thường hay sử dụng nhất và cần thiết nhất.

Google Docs cũng giống như Word vậy nó có rất nhiều chức năng, như tạo bảng trong Google Docs là một tính năng mà hầu như ai cũng cần sử dụng khi bạn muốn lập bảng chứa những dữ liệu thống kê.

 

 

Tin liên quan