hàm trong excel

Hàm DAYS360 trong Excel

Tháng Tám 26, 2016 bởi admin

Hàm tính số ngày DAYS360 là một trong những hàm thường được sử dụng trong việc tính toán số ngày trong bảng tính của Excel. Hàm DAYS360 là một hàm sẽ giúp cho việc tính toán số ngày nhanh hơn, chính xác hơn, Và hàm này chỉ dựa trên cơ sở một năm có 360 … Đọc tiếp Hàm DAYS360 trong Excel

79

Hướng dẫn nhập dữ liệu bằng fill options

Tháng Tám 23, 2016 bởi admin

Trong quá trình làm việc với Excel sẽ có lúc bạn phải thao tác với rất nhiều dữ liệu, lúc này thì bạn cần phải tạo ra những dữ liệu có cùng kiểu và tuân theo một quy luật nhất định để cho việc thực hiện thao tác với bảng tính được dễ dàng hơn. … Đọc tiếp Hướng dẫn nhập dữ liệu bằng fill options

45

Hàm round trong excel và Cách sử dụng hàm round

Tháng Tám 14, 2016 bởi tungpro

Hàm Round là một hàm khá cơ bản và được sử dụng khá nhiều trong Excel. Chức năng của nó là làm tròn số. Tuy nhiên, cũng có không ít người chưa vận dụng thành thạo Hàm Round này khi đối số đi kèm trong hàm là số âm. Dưới đây chúng tôi sẽ giới … Đọc tiếp Hàm round trong excel và Cách sử dụng hàm round

68

Hàm đếm các ô rỗng trong Excel – Hàm COUNTBLANK

Tháng Tám 13, 2016 bởi tungpro

Hàm COUNTBLANK dùng để đếm trong các số rỗng trong một vùng, một mảng được chọn trước trong Excel vô cùng hiệu quả. Vậy cú pháp và cách sử dụng của hàm COUNTBLANK trong Excel này ra sao? Chúng có ứng dựng gì trong các bài toán thống kế tính toán không. Chúng chúng tôi tìm … Đọc tiếp Hàm đếm các ô rỗng trong Excel – Hàm COUNTBLANK

50

Hàm Dmax – Hàm tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong excel

Tháng Bảy 18, 2016 bởi tungpro

Hàm DMAX  là hàm trả về giá trị lớn nhất trong một cột, một hàng hoặt một bảng dữ liệu nào đó trong excel.giá trị tìm có kèm theo điều kiện Cách sử dụng hàm DMAX – Hàm tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong excel.   Cú Pháp: Dmax(Database, Field, Criterial) Ý Nghĩa: … Đọc tiếp Hàm Dmax – Hàm tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong excel

203

Hàm CONCATENATE – Hàm nối chuỗi trong excel

bởi tungpro

Hàm CONCATENATE  là hàm nối chuỗi có chứa dẫu nháy đôi trong excel giúp bạn bạn nối các chuổi dữ liệu với nhau một cách nhanh chóng và hiểu. Ở các bài viết khác mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng các hàm phổ biến trong excel. tiếp tục hôm này Tachua.com sẽ giới … Đọc tiếp Hàm CONCATENATE – Hàm nối chuỗi trong excel

114

Hàm Len – Hàm đếm ký tự trong excel

Tháng Bảy 17, 2016 bởi tungpro

Hàm LEN là hàm dùng để đo độ dài trong chuổi ký tự trong excel. hàm sẽ trả về giá trị chính xác của chuổi ký tự mà bạn cần đếm.hàm tính khoản trắng nhé. Cách sử dụng Hàm Len – hàm đo độ dài chuỗi trong excel cú pháp : LEN (text) Ý nghĩa: … Đọc tiếp Hàm Len – Hàm đếm ký tự trong excel

102

Hàm MID – Hàm cắt chuổi trong excel

bởi tungpro

Hàm MID là hàm cắt chuổi trong trong excel giúp bạn lấy ra các ký tự hoặt chuổi ký tự mà bạn mong muống trong một chuổi ký tự nhất định trong vùng dữ lệu. Cách sử dụng hàm MID Công Thức: MID(text,m,n) ý nghĩa :  hàm mid dùng để cắt chuổi ký tự mong muốn … Đọc tiếp Hàm MID – Hàm cắt chuổi trong excel

129

Hàm OR – Cách sử dụng hàm OR trong excel

bởi tungpro

Hàm OR không khác gì với các toán tử logic, hàm sẽ trả về giá trị TRUE nếu nhưng có một trong các số toán tử chỉ định có kết quả là đúng. Hàm trả False nếu tất cả các toán tử chỉ định điều là FALSE. Cách sử dụng hàm OR. cú pháp : OR … Đọc tiếp Hàm OR – Cách sử dụng hàm OR trong excel

98

Hàm IF – Cách dùng hàm IF trong excel

bởi tungpro

Hàm IF là hàm điểu kiện trong excel. Hàm sẽ lấy các giá trị mong muốn trong cột hoặt hàng của bảng tính. thật là đáng tiếc nếu bạn bỏ quả hàm phổ biến này.   Cách sử dụng hàm IF trong excel. Cú pháp :  IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) … Đọc tiếp Hàm IF – Cách dùng hàm IF trong excel

122