Trương Quỳnh Anh phải liên tục niệm phật khi quay phim ở nhà xác

Bởi: Manager - 90 lượt xem