11 cách bạn có thể dùng ChatGPT để viết code

Rate this post

Home – Cẩm nang công nghệ – 11 cách bạn có thể dùng ChatGPT để viết code.

11 cách ChatGPT giúp bạn tiết kiệm hàng giờ làm việc mỗi ngày và lý do tại sao bạn sẽ không bao giờ vượt qua được những người sử dụng AI hiệu quả.

1. Giải mã

Lấy một số mã bạn muốn hiểu và yêu cầu ChatGPT giải thích. Tôi đã tìm thấy lời giải thích rất chi tiết. Điều này nhanh hơn nhiều so với việc cố gắng tìm ra mã phức tạp.

Giải mã

Yêu cầu ChatGPT cải thiện mã hiện có bằng cách mô tả những gì bạn muốn đạt được. Nó sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn về cách thực hiện, bao gồm cả mã đã sửa đổi.

3. Viết lại mã theo đúng kiểu

Điều này thật tuyệt khi tái cấu trúc mã được viết bởi các nhà phát triển Python không phải người bản địa, những người đã sử dụng một quy ước đặt tên khác.

Lưu ý cách ChatGPT không chỉ cung cấp cho bạn mã cập nhật; nó cũng giải thích lý do cho những thay đổi.

Viết lại mã theo đúng kiểu

4. Viết lại mã sử dụng cấu trúc.

Ví dụ sử dụng cấu trúc idiomatic constructs Python.

ChatGPT biết cách “Pythonic” và nó sẽ cung cấp cho bạn các đề xuất để cải thiện mã của bạn và làm cho mã dễ đọc hơn nhiều.

Viết lại mã theo đúng kiểu

5. Đơn giản hóa code

Yêu cầu ChatGPT đơn giản hóa mã phức tạp. Kết quả sẽ là một phiên bản mã gốc nhỏ gọn hơn nhiều.

Lưu ý phần giải thích và cách nó cho chúng ta biết điều này đơn giản hơn nhưng không hiệu quả nhất.

Đơn giản hóa code

6. Viết test case

Yêu cầu ChatGPT giúp bạn kiểm tra một chức năng và nó sẽ viết các trường hợp thử nghiệm cho bạn.

Ví dụ này tập trung vào hàm quick_sort từ ví dụ trước.

Viết test case

7. Khám phá các lựa chọn thay thế

ChatGPT cho tôi biết việc triển khai Sắp xếp nhanh của nó không hiệu quả nhất, vì vậy tôi đã yêu cầu triển khai thay thế.

Điều này thật tuyệt khi bạn muốn khám phá những cách khác nhau để hoàn thành cùng một việc.

Khám phá các lựa chọn thay thế

8. Dịch mã

Bất cứ khi nào bạn muốn chuyển một số mã từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, hãy yêu cầu ChatGPT giúp bạn.

Dịch mã

9. Viết tài liệu

10. Theo dõi lỗi

11. Scaffolding (Giàn Giáo)