Tạo hàm cắt họ, tên, họ đệm trong VBA

Rate this post

(Hàm cắt họ, tên, họ đệm trong Excel) Khi bạn sử dụng Excel, thao tác với danh sách họ tên khách hàng, học sinh, học viên, … nhưng danh sách này lại bao gồm họ tên đầy đủ trong khi bạn lại muốn tách riêng cột tên khỏi cột họ tên này. Hôm nay, Cuuhotinhoc.com sẽ hướng dẫn bạn cách tách tên ra khỏi cột họ và tên bằng cách viết hàm VBA.

  • Bước 1: Khởi động chương trình Microsoft Excel.
  • Bước 2: Trong Menu Tool chọn Macro Visual Basic Editor. (Có thể sử dụng tổ hợp phím Alt + F11). Cửa sổ Microsoft Visual Basic xuất hiện.

Tao ham cat ho ten ho dem trong vba

  • Bước 3: Trong Menu Insert chọn Module. Cửa sổ Code xuất hiện.

Tao ham cat ho ten ho dem trong vba

  • Bước 4: Copy toàn bộ đoạn Code sau vào trong cửa sổ Code
Function CatTen(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i As Long
    mlen = Len(str)
    For i = mlen To 1 Step -1
        If Mid(str, i, 1) = ” ” Then
            Exit For
        End If
    Next
    If i <> 0 Then
        CatTen = Trim(Mid(str, i + 1, mlen – i))
    Else
        CatTen = Trim(str)
    End If
End Function
Function CatHo(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i As Long
    mlen = Len(str)
    For i = 1 To mlen
        If Mid(str, i, 1) = ” ” Then
            Exit For
        End If
    Next
    If i <> 0 Then
        CatHo = Trim(Mid(str, 1, i – 1))
    Else
        CatHo = Trim(str)
    End If
End Function
 Function CatHoDem(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i, j, k As Long
    mlen = Len(str)
    k = 0
    For i = mlen To 1 Step -1
        If Mid(str, i, 1) = ” ” Then
            Exit For
        End If
        k = k + 1
    Next
    For j = 1 To mlen
        If Mid(str, j, 1) = ” ” Then
            Exit For
        End If
        k = k + 1
    Next
    If i <> 0 Then
        CatHoDem = Trim(Mid(str, j, mlen – k))
    Else
        CatHoDem = Trim(str)
    End If
End Function
  • Bước 5: Để quay lại màn hình làm việc chính của Excel, bạn vào Menu File chọn Close And Return to Microsoft Excel (Hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt + Q).
  • Bước 6: Sử dụng những hàm đã tạo ở trên

Tao ham cat ho ten ho dem trong vba

Tại ô B1 ta có Họ tên đầy đủ của 1 người (Hình 3). Để cắt tên của người đó, bạn cần thực hiện các bước sau:
  •  Đưa vệt sáng đến ô B2, nhập vào hàm =Cathodem(B1) và nhấn Enter. Kết quả ô B2 có giá trị là Thị Ngọc.
  • Tương tự, nếu bạn muốn cắt Họ thì dùng hàm =Catho(B1), cắt Tên thì dùng hàm Catten(B1).

Hi vọng bài viết hướng dẫn cách tạo hàm cắt họ, tên, họ đệm bằng Microsoft Visual Basic giúp ích cho các bạn!

Tạo hàm cắt họ, tên, họ đệm trong VBA

5 (100%) 1 vote