8 hàm Excel thường dùng trong kế toán

Rate this post

Excel là công cụ kế toán không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Các hàm tính trong excel giúp cho người kế toán dễ dàng thực hiện được các nghiệp vụ kế toán cần thiết: tính tổng có điều kiện, tìm kiếm có điều kiện,….

Trong bài viết này, cuuhotinhoc xin chia sẻ với bạn đọc 8 hàm excel thường dùng trong kế toán, cách sử dụng hàm và các tham số của hàm.

8 hàm Excel thường dùng trong kế toán

1. Hàm SUM – Hàm tính tổng

– Chức năng: Tính tổng các ô tính được chọn

– Cú pháp hàm:   SUM(Number1, Number2…)

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan

– Các tham số: Number1, Number2… là các số, các ô tính cần tính tổng

2. Hàm MAX – Hàm trả về giá trị lớn nhất

– Chức năng: Trả về giá trị lớn nhất trong dãy được nhập

– Cú pháp:   MAX(Number1, Number2…)

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan-ham-max

– Các tham số: Number1, Number2… là dãy hay vùng tính muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó.

3. Hàm MIN – Hàm trả về giá trị nhỏ nhất

– Chức năng: Trả về giá trị nhỏ nhất trong dãy được nhập

– Cú pháp:   MIN(Number1, Number2…)

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan-ham-mIN

– Các tham số: Number1, Number2… là dãy hay vùng tính muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

4. Hàm AND – Phép và

– Chức năng: Trả về giá trị thỏa mãn các biểu thức điều kiện trong hàm

– Cú pháp: And(Đối 1, đối 2,..).

– Các tham số:   Đối 1, đối 2… là các biểu thức điều kiện.

Lưu ý:

–  Các đối số trong hàm phải là giá trị logic, mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic

5. Hàm OR – Phép hoặc

– Chức năng: Trả về giá trị thoải mãn một trong các biểu thức điều kiện trong hàm.

– Cú pháp: OR(đối 1, đối 2,..).

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan-ham-or

– Các tham số: đối 1, đối 2,..là các biểu thức điều kiện

6. Hàm IF

– Chức năng: Trả về giá trị đúng hoặc sai của biểu thức điều kiện

– Cú pháp: If(Biểu thức điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan-ham-if

– Các tham số:

 Biểu thức điều kiện: Điều kiện dùng để trắc nghiệm, biêu thức cần xác định đúng hay sai.

Giá trị 1: Là kết quả trả về nếu điều kiện đúng

Giá trị 2: Là kết quả trả về IF nếu điều kiện sai

7. Hàm SUMIF – Hàm tính tổng có điều kiện

– Chức năng: Tính tổng của các ô tính được chọn với những điều kiện kèm theo.

– Cú pháp: Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan-ham-sumif

– Các tham số:

Vùng chứa điều kiện: Là dãy ô tính chứa điều kiện cần tính

Điều kiện: Là các điều kiện, các tiêu chuẩn muốn tính tổng.

Vùng cần tính tổng: Là các ô tính thực sự cần tính tổng, thường là các ô chứa giá trị tương ứng: số tiền, thành tiền…

8. Hàm VLOOKUP – Hàm dò tìm theo cột có điều kiện

– Chức năng: Trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm.

– Cú pháp: Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy, X).

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan-ham-vlookup

– Các tham số:

Giá trị dò tìm: là giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm.

Bảng tham chiếu: Bảng chứa dữ liệu để so sánh.

Cột cần lấy: số chỉ cột dữ liệu muốn lấy trong phép so sánh.

Xem thêmCác hàm tính thông dụng trong Excel

Một số lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục

Trên đây, cuuhotinhoc vừa chia sẻ với các bạn 8 hàm excel thường dùng trong kế toán, cú pháp và các tham số của hàm.

8 hàm Excel thường dùng trong kế toán

5 (100%) 1 vote